Fördjupning & teologi

 1. Principdeklarationen Det judiska folket, evangeliet och löftena. Läs om den
 2. Krig i Mellanöstern igen – om konflikten mellan Israel och Hamas. Läs mer   
 3. Den muntliga och den skriftliga Torah, av Andreas Johansson. Läs
 4. Varför gick Paulus alltid först till synagogan när han kom till en ny stad? av Andreas Johansson. Läs
 5. Är Paulus mission relevant idag? av Andreas Johansson. Läs
 6. Bokstavlig eller symbolisk betydelse av profetior om Israel, av Andreas Johansson. Läs
 7. Messias är Israels Messias – Jeremia 30:18-22, av Andreas Johansson. Läs
 8. Israel och de hednakristna – två vägar till Gud? av Oskar Skarsaune. Läs
 9. En nyckel till att förstå Torah, av Andreas Johansson. Läs
 10. Lagen, av Gunnar Persson. Läs
 11. Frälsning i GT – om Abraham – om Abraham, Rahab och de rädda sjömännen, av Hakon Christensen. Läs
 12. Kallelsen till att vara präst, av Andreas Johansson. Läs
 13. Amos omdiskuterade profetia, av Ole Andersen. Läs
 14. Juden Paulus och evangeliet om Jesus, av Michael Agerbo Mørch. Läs
 15. Torah – kallelsen från den ende Guden att välja livet, av Andreas Johansson. Läs
 16. Från början var alla som trodde på Jesus judar, vad hände sedan? av Andreas Johansson, Läs
 17. Jesustroende judar i den tidiga historien, Andreas Johansson. Läs
 18. Sju texter med kunskap, inspiration och samtalstips för värdar i Öppna hem för israeler, av Andreas Johansson. Läs
 19. Messianska judar i kyrka och synagoga, av Richard Harvey. Om Jesustroende judar i historia och nutid. Läs
 20. Läs Mose och se Jesus, av Andreas Johansson. Läs
 21. Nya testamentet – inget för oss judar? av Eitan Bar. Läs
 22. Är Gud densamme i Gamla och Nya testamentet? av Lars Jensen. Läs
 23. Jesus och lagen, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 24. Lag och Evangelium, av Terho Kanervikkoaho. Läs
 25. Spännande ljus från Gamla testamentet över ”tron allena”, av Ole Andersen. Läs
 26. Evangeliet tillbaka till judarna. Artikel i SPT, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 27. Pingst – en av högtiderna Gud gav Israel och som Jesus firade, bibelstudie av Andreas Johansson. Läs
 28. Judarna är Guds folk – och behöver evangeliet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 29. Manifest mot antisemitism. Läs
 30. En fråga om trovärdighet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 31. Luther och judarna, av Poul Arne Nyborg. Läs
 32. Fri att vara fri, av Christian Iversen Vestergård. Läs
 33. Dop i Gamla testamentet, av Martin Kirk Christensen. Läs
 34. Lövhyddohögtiden pekar fram mot Gudsriket, av Søren Bladt. Läs
 35. Skulle Isak verkligen offras?, av Per Ladekær. Läs
 36. Jesus – bara de kristnas Messias? Läs
 37. ”En profet lik mig”, av Seth Postell. Läs
 38. Tid att blåsa i basun, av Hans Weichbrodt. Läs
 39. Israel i förhållande till frälsningen, av Ole Andersen. Läs
 40. Yom Kippur hela året. Av Hakon Christensen. Läs
 41. Främst för judarna, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 42. Vilka löften till Israel i GT väntar vi fortfarande på att se uppfyllda? Av Jens Lomborg. Läs
 43. Utvalt för ett särskilt uppdrag, av Poul Arne Nyborg. Läs
 44. Med de få – för de många. Föredrag om hemligheten i Rom 11, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 45. Ersättningsteologi och supersessionism, av Kai Kjær Hansen . Läs
 46. Från forntida dagar, av Yoel Ben David. Läs
 47. Jesus – även judarnas frälsare, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 48. Är det judiska folket Guds folk i dag? av Ole Andersen. Läs
 49. Blir det judiska folket frälst automatiskt? av Ole Andersen. Läs
 50. Är det rätt att dela evangeliet med det judiska folket? Av Avi Snyder. Läs
 51. 10 argument mot Israelsmission. Läs
 52. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism. Läs
 53. Ur Manillamanifestet. Läs
 54. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE). Läs
 55. Messias – namn eller titel? Läs

Biblisk förkunnelse sedan 1999