Fördjupning & teologi

 1. Principdeklarationen Det judiska folket, evangeliet och löftena. Läs om den
 2. Den muntliga och den skriftliga Torah, av Andreas Johansson. Läs
 3. Varför gick Paulus alltid först till synagogan när han kom till en ny stad? av Andreas Johansson. Läs
 4. Är Paulus mission relevant idag? av Andreas Johansson. Läs
 5. Bokstavlig eller symbolisk betydelse av profetior om Israel, av Andreas Johansson. Läs
 6. Messias är Israels Messias – Jeremia 30:18-22, av Andreas Johansson. Läs
 7. Israel och de hednakristna – två vägar till Gud? av Oskar Skarsaune. Läs
 8. En nyckel till att förstå Torah, av Andreas Johansson. Läs
 9. Lagen, av Gunnar Persson. Läs
 10. Frälsning i GT – om Abraham – om Abraham, Rahab och de rädda sjömännen, av Hakon Christensen. Läs
 11. Kallelsen till att vara präst, av Andreas Johansson. Läs
 12. Amos omdiskuterade profetia, av Ole Andersen. Läs
 13. Juden Paulus och evangeliet om Jesus, av Michael Agerbo Mørch. Läs
 14. Torah – kallelsen från den ende Guden att välja livet, av Andreas Johansson. Läs
 15. Från början var alla som trodde på Jesus judar, vad hände sedan? av Andreas Johansson, Läs
 16. Jesustroende judar i den tidiga historien, Andreas Johansson. Läs
 17. Sju texter med kunskap, inspiration och samtalstips för värdar i Öppna hem för israeler, av Andreas Johansson. Läs
 18. Messianska judar i kyrka och synagoga, av Richard Harvey. Om Jesustroende judar i historia och nutid. Läs
 19. Läs Mose och se Jesus, av Andreas Johansson. Läs
 20. Nya testamentet – inget för oss judar? av Eitan Bar. Läs
 21. Är Gud densamme i Gamla och Nya testamentet? av Lars Jensen. Läs
 22. Jesus och lagen, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 23. Lag och Evangelium, av Terho Kanervikkoaho. Läs
 24. Spännande ljus från Gamla testamentet över ”tron allena”, av Ole Andersen. Läs
 25. Evangeliet tillbaka till judarna. Artikel i SPT, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 26. Pingst – en av högtiderna Gud gav Israel och som Jesus firade, bibelstudie av Andreas Johansson. Läs
 27. Judarna är Guds folk – och behöver evangeliet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 28. Manifest mot antisemitism. Läs
 29. En fråga om trovärdighet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 30. Luther och judarna, av Poul Arne Nyborg. Läs
 31. Fri att vara fri, av Christian Iversen Vestergård. Läs
 32. Dop i Gamla testamentet, av Martin Kirk Christensen. Läs
 33. Lövhyddohögtiden pekar fram mot Gudsriket, av Søren Bladt. Läs
 34. Skulle Isak verkligen offras?, av Per Ladekær. Läs
 35. Jesus – bara de kristnas Messias? Läs
 36. ”En profet lik mig”, av Seth Postell. Läs
 37. Tid att blåsa i basun, av Hans Weichbrodt. Läs
 38. Israel i förhållande till frälsningen, av Ole Andersen. Läs
 39. Yom Kippur hela året. Av Hakon Christensen. Läs
 40. Främst för judarna, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 41. Vilka löften till Israel i GT väntar vi fortfarande på att se uppfyllda? Av Jens Lomborg. Läs
 42. Utvalt för ett särskilt uppdrag, av Poul Arne Nyborg. Läs
 43. Med de få – för de många. Föredrag om hemligheten i Rom 11, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 44. Ersättningsteologi och supersessionism, av Kai Kjær Hansen . Läs
 45. Från forntida dagar, av Yoel Ben David. Läs
 46. Jesus – även judarnas frälsare, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 47. Är det judiska folket Guds folk i dag? av Ole Andersen. Läs
 48. Blir det judiska folket frälst automatiskt? av Ole Andersen. Läs
 49. Är det rätt att dela evangeliet med det judiska folket? Av Avi Snyder. Läs
 50. 10 argument mot Israelsmission. Läs
 51. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism. Läs
 52. Ur Manillamanifestet. Läs
 53. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE). Läs
 54. Messias – namn eller titel? Läs

Biblisk förkunnelse sedan 1999