Fördjupning & teologi

 1. Principdeklarationen Det judiska folket, evangeliet och löftena. Läs om den
 2. Den muntliga och den skriftliga Torah, av Andreas Johansson. Läs
 3. Varför gick Paulus alltid först till synagogan när han kom till en ny stad? av Andreas Johansson. Läs
 4. Är Paulus mission relevant idag? av Andreas Johansson. Läs
 5. Israel och de hednakristna – två vägar till Gud? av Oskar Skarsaune. Läs
 6. Frälsning i GT – om Abraham – om Abraham, Rahab och de rädda sjömännen, av Hakon Christensen. Läs
 7. Amos omdiskuterade profetia, av Ole Andersen. Läs
 8. Juden Paulus och evangeliet om Jesus, av Michael Agerbo Mørch. Läs
 9. Torah – kallelsen från den ende Guden att välja livet, av Andreas Johansson. Läs
 10. Från början var alla som trodde på Jesus judar, vad hände sedan? av Andreas Johansson, Läs
 11. Jesustroende judar i den tidiga historien, Andreas Johansson. Läs
 12. Sju texter med kunskap, inspiration och samtalstips för värdar i Öppna hem för israeler, av Andreas Johansson. Läs
 13. Messianska judar i kyrka och synagoga, av Richard Harvey. Om Jesustroende judar i historia och nutid. Läs
 14. Läs Mose och se Jesus, av Andreas Johansson. Läs
 15. Nya testamentet – inget för oss judar? av Eitan Bar. Läs
 16. Är Gud densamme i Gamla och Nya testamentet? av Lars Jensen. Läs
 17. Jesus och lagen, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 18. Lag och Evangelium, av Terho Kanervikkoaho. Läs
 19. Spännande ljus från Gamla testamentet över ”tron allena”, av Ole Andersen. Läs
 20. Evangeliet tillbaka till judarna. Artikel i SPT, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 21. Pingst – en av högtiderna Gud gav Israel och som Jesus firade, bibelstudie av Andreas Johansson. Läs
 22. Judarna är Guds folk – och behöver evangeliet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 23. Manifest mot antisemitism. Läs
 24. En fråga om trovärdighet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 25. Luther och judarna, av Poul Arne Nyborg. Läs
 26. Fri att vara fri, av Christian Iversen Vestergård. Läs
 27. Dop i Gamla testamentet, av Martin Kirk Christensen. Läs
 28. Lövhyddohögtiden pekar fram mot Gudsriket, av Søren Bladt. Läs
 29. Skulle Isak verkligen offras?, av Per Ladekær. Läs
 30. Jesus – bara de kristnas Messias? Läs
 31. ”En profet lik mig”, av Seth Postell. Läs
 32. Tid att blåsa i basun, av Hans Weichbrodt. Läs
 33. Israel i förhållande till frälsningen, av Ole Andersen. Läs
 34. Yom Kippur hela året. Av Hakon Christensen. Läs
 35. Främst för judarna, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 36. Vilka löften till Israel i GT väntar vi fortfarande på att se uppfyllda? Av Jens Lomborg. Läs
 37. Utvalt för ett särskilt uppdrag, av Poul Arne Nyborg. Läs
 38. Med de få – för de många. Föredrag om hemligheten i Rom 11, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 39. Ersättningsteologi och supersessionism, av Kai Kjær Hansen . Läs
 40. Från forntida dagar, av Yoel Ben David. Läs
 41. Jesus – även judarnas frälsare, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 42. Är det judiska folket Guds folk i dag? av Ole Andersen. Läs
 43. Blir det judiska folket frälst automatiskt? av Ole Andersen. Läs
 44. Är det rätt att dela evangeliet med det judiska folket? Av Avi Snyder. Läs
 45. 10 argument mot Israelsmission. Läs
 46. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism. Läs
 47. Ur Manillamanifestet. Läs
 48. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE). Läs
 49. Messias – namn eller titel? Läs

Biblisk förkunnelse sedan 1999