Fördjupning & teologi

  1. Principdeklarationen Det judiska folket, evangeliet och löftena. Läs om den
  2. Den muntliga och den skriftliga Torah, av Andreas Johansson. Läs
  3. Varför gick Paulus alltid först till synagogan när han kom till en ny stad? av Andreas Johansson. Läs
  4. Israel och de hednakristna – två vägar till Gud? av Oskar Skarsaune. Läs
  5. Frälsning i GT – om Abraham – om Abraham, Rahab och de rädda sjömännen, av Hakon Christensen. Läs
  6. Amos omdiskuterade profetia, av Ole Andersen. Läs
  7. Juden Paulus och evangeliet om Jesus, av Michael Agerbo Mørch. Läs
  8. Torah – kallelsen från den ende Guden att välja livet, av Andreas Johansson. Läs
  9. Från början var alla som trodde på Jesus judar, vad hände sedan? av Andreas Johansson, Läs
  10. Jesustroende judar i den tidiga historien, Andreas Johansson. Läs
  11. Sju texter med kunskap, inspiration och samtalstips för värdar i Öppna hem för israeler, av Andreas Johansson. Läs
  12. Messianska judar i kyrka och synagoga, av Richard Harvey. Om Jesustroende judar i historia och nutid. Läs
  13. Läs Mose och se Jesus, av Andreas Johansson. Läs
  14. Nya testamentet – inget för oss judar? av Eitan Bar. Läs
  15. Är Gud densamme i Gamla och Nya testamentet? av Lars Jensen. Läs
  16. Jesus och lagen, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
  17. Lag och Evangelium, av Terho Kanervikkoaho. Läs
  18. Spännande ljus från Gamla testamentet över ”tron allena”, av Ole Andersen. Läs
  19. Evangeliet tillbaka till judarna. Artikel i SPT, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
  20. Pingst – en av högtiderna Gud gav Israel och som Jesus firade, bibelstudie av Andreas Johansson. Läs
  21. Judarna är Guds folk – och behöver evangeliet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
  22. Manifest mot antisemitism. Läs
  23. En fråga om trovärdighet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
  24. Luther och judarna, av Poul Arne Nyborg. Läs
  25. Fri att vara fri, av Christian Iversen Vestergård. Läs
  26. Dop i Gamla testamentet, av Martin Kirk Christensen. Läs
  27. Lövhyddohögtiden pekar fram mot Gudsriket, av Søren Bladt. Läs
  28. Skulle Isak verkligen offras?, av Per Ladekær. Läs
  29. Jesus – bara de kristnas Messias? Läs
  30. ”En profet lik mig”, av Seth Postell. Läs
  31. Tid att blåsa i basun, av Hans Weichbrodt. Läs
  32. Israel i förhållande till frälsningen, av Ole Andersen. Läs
  33. Yom Kippur hela året. Av Hakon Christensen. Läs
  34. Främst för judarna, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
  35. Vilka löften till Israel i GT väntar vi fortfarande på att se uppfyllda? Av Jens Lomborg. Läs
  36. Utvalt för ett särskilt uppdrag, av Poul Arne Nyborg. Läs
  37. Med de få – för de många. Föredrag om hemligheten i Rom 11, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
  38. Ersättningsteologi och supersessionism, av Kai Kjær Hansen . Läs
  39. Från forntida dagar, av Yoel Ben David. Läs
  40. Jesus – även judarnas frälsare, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
  41. Är det judiska folket Guds folk i dag? av Ole Andersen. Läs
  42. Blir det judiska folket frälst automatiskt? av Ole Andersen. Läs
  43. Är det rätt att dela evangeliet med det judiska folket? Av Avi Snyder. Läs
  44. 10 argument mot Israelsmission. Läs
  45. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism. Läs
  46. Ur Manillamanifestet. Läs
  47. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE). Läs

Biblisk förkunnelse sedan 1999