IM Tel Aviv

Immanuelskyrkan i Tel Aviv

Källan är sedan 2017 medlem i Immanuel Ministries (IM) som står bakom arbetet i Immanuelskyrkan. För Källan innebär det del i styrelsearbetet samt ett ekonomiskt åtagande.

   Immanuelskyrkan (byggd 1904) i Tel-Aviv och församlingshuset intill är historiska byggnader från den tiden tyska kolonister bodde i det som idag är stadsdelen Jaffa. Här samlas en luthersk församling vars medlemmar kommer från alla jordens hörn – judar och icke-judar. Det judiska och messianska inslaget är mycket påtagligt.

Församlingen är mycket aktiv med bland annat bibelstudiegrupper, bönemöten, ungdomsgrupp, barngrupp, alphakurs och stort diakonalt arbete. På sabbatsdagen firas gudstjänst på engelska med hebreiska inslag i liturgin och om söndagarna på engelska.

Varje vecka samlas omkring 60-80 personer från många olika nationaliteter till gudstjänst i kyrkan, varav omkring 20 jesustroende judar.

Kyrkan är känd för sina glasmålningar, men även orgeln, vilket är ett sällsynt instrument i Israel. Varje år besöks kyrkan av närmare 5000 israeler som är nyfikna på hur en kyrka ser ut och vad den kristna tron handlar om.

De unika glasmålningarna, orgeln och byggnaden blir användbara verktyg för att presentera evangeliet för många judar.

Immanuelskyrkan erbjuder också varje månad gratis orgelkonserter. Många tar chansen att få ett Nya testamente på hebreiska vid utgången, eller pratar med någon av medarbetarna om Jesus.

Till sabbatsgudstjänsten kommer det ofta judiska gäster, men vid jul blir det extra mycket då kyrkan fylls till bristningsgränsen av israeler som vill uppleva en kristen jul.

Kyrkan och församlingshuset används också av andra messianska församlingar.

Se även video nedan.

Foto: Den Norske Israelsmisjon
Foto: Den Norske Israelsmisjon

Närstående organisationer

Källan står nära Nordiska Lutherhjälpen som stöder ett diakonalt arbete i Jerusalem som heter Machaseh.

Machaseh i Jerusalem finns för de mest marginaliserade, oavsett religion, kultur och etnicitet. T.ex. kvinnor i sex-industrin, barn som utsatts för våld i hemmet, de som lever under fattigdomsgränsen, samt överlevande efter Förintelsen. Stödet kan handla om mat och kläder, terapisamtal och juridisk hjälp.

Machaseh betyder tillflyktsort och grundades 2005 av Lena Levin, messiansk judinna med stort diakonalt hjärta.

Lena Levin, Machaseh
Carl-Henrik Karlsson, ordförande i Nordiska Lutherhjälpen, och Lena Levin, ledare för Machaseh, i samband med en samling i Jerusalem för förintelseöverlevande.

Källan står även nära Den Norske Israelsmisjon som förutom i Immanuelskyrkan och Machaseh även är delaktiga i följande arbeten:

  • Beit Eliahu Community Center i Haifa byggdes 1970. Församlingen ”Beit Eliahu” (Elias hus) grundades av Den Norske Israelsmisjon, men är numera en självständig messiansk församling med lokal ledning och full av liv. Höjdpunkten är gudstjänsten på sabbaten. Man vill fokusera på lärjungaskap och trohet mot Bibeln och är en av de största messianska församlingarna i Israel.
  • Ålderdoms- och sjukhemmet Eben Ezer (hjälpstenen) i Haifa byggdes 1976 på initiativ av Den Norske Israelsmisjon. Visionen var att förse jesustroende judar som överlevt förintelsen med ett hem på sin ålderdom. De flesta som bor där idag är messianska judar, men några av dem är arabiska kristna. Många har upplevt koncentrationsläger, krig, migration och/eller att ha blivit utfryst av sin omgivning på grund av sin tro. På Eben Ezer vill man erbjuda en värdig ålderdom, fylld av kärlek och omsorg.
  • Caspari center för judiska och bibliska studier grundades i Jerusalem 1982 och bedriver teologisk utbildning och lärjungaskapsträning för i första hand de lokala församlingarna (både messianska och arabiska), men även enstaka kurser för utländska studenter. Målet är att rusta både församlingar och individer för tjänst i Israel eller där Gud har kallat. Caspari är en viktig brobyggare mellan den messianska rörelsen och resten av den världsvida kyrkan.

Biblisk förkunnelse sedan 1999