Israel

Källan är medlem i Joint Ministry to Israel (JMI) som är ett internationellt och lokalt nätverk som ägs av Den Norske Israelsmisjon, med syftet att väcka kristna till ansvar för det judiska folket, förkunna evangeliet bland det judiska folket och tjäna dem i kristen kärlek.

Källan har varit delaktig i arbete i Israel sedan 2017 då vi blev medlem med styrelserepresentation i Immanuel Ministries (IM) som stod bakom arbetet i Immanuel church i Tel Aviv. IM avslutades 2023 och Källan gick samma år med i det nystartade och bredare JMI.

Caspari Center i Jerusalem


Caspari Center för bibliska och judiska studier grundades 1982 av Den Norske Israelsmisjon för att stötta Jesustroende judar i Israel med utbildning och forskning. Det var den första institutionen att erbjuda grundläggande teologisk träning på hebreiska för lekmän och pastorer i messianska församlingar i Israel.

First:Israel


First:Israel är ett bibelskolekoncept för unga vuxna i Israel. Uppdraget är att engagera och utrusta unga vuxna att återupptäcka evangeliet i det land det kommer ifrån. Undervisningen ger en solid grund om trons judiska rötter.

Immanuel church i Tel Aviv 

Immanuel church (byggd 1904) och församlingshuset intill är historiska byggnader från den tid då tyska kolonister bodde i det som idag är stadsdelen Jaffa. Här samlas en luthersk församling med medlemmar från jordens alla hörn – judar och icke-judar. Det judiska och messianska inslaget är påtagligt.

Församlingen är aktiv med bland annat bibelstudiegrupper, bönemöten, ungdomsgrupp, barngrupp, alphakurs och ett stort diakonalt arbete. På sabbatsdagen firas gudstjänst på engelska med hebreiska inslag i liturgin och om söndagarna på engelska.

Varje vecka samlas omkring 60-80 personer från många olika nationaliteter till gudstjänst, varav omkring en tredjedel är jesustroende judar.

Kyrkan är känd för sina glasmålningar av norska konstnären Victor Sparre, men även orgeln, vilket är ett sällsynt instrument i Israel. De unika glasmålningarna, orgeln och byggnaden är användbara verktyg för att presentera evangeliet för många judar. Varje år besöks kyrkan av närmare 5000 israeler som är nyfikna på hur en kyrka ser ut och vad den kristna tron handlar om.

Varje månad bjuds det in till orgelkonsert. Många tar chansen att få ett Nya testamente på hebreiska vid utgången, eller pratar med någon av medarbetarna om Jesus.

Till sabbatsgudstjänsten kommer det ofta judiska gäster, men vid jul blir det extra mycket då kyrkan fylls till bristningsgränsen av israeler som vill uppleva en kristen jul.

Kyrkan och församlingshuset används också av andra messianska församlingar.

Den rysktalande messianska församlingen Beit Elyon samlas i församlingshuset fyra gånger varje vecka. De har samlats där sedan 1990-talet. Mer än hälften av messianska rörelsen i Israel talar ryska.

Det var i Jaffa som Gud visade aposteln Petrus att evangeliet är för både judar och andra folk.

Kyrkan ligger ca en km från  Medelhavet. Området där kyrkan ligger var en amerikansk koloni från 1868, bestående av många trähus. Efterhand flyttade amerikanerna tillbaka till USA och istället flyttade det dit tyskar. Tyskarna byggde kyrkan som färdigställdes 1904 och används av dessa tills början av Andra världskriget då lokalsamhället upplöstes. Kyrkan överläts till Lutherska Världsförbundet 1951. År 1955 fick Den Norske Israelsmisjon, av Lutherska Världsförbundet, ansvar för verksamhet och drift av kyrkan och församlingshuset.

Svenska Israelsmissionen – som Källan står i kontinuitet till – stöttade under många år Immanuel church.

Foto: Den Norske Israelsmisjon
Foto: Den Norske Israelsmisjon

Närstående organisationer

Källan står nära Nordiska Lutherhjälpen som stöder ett diakonalt arbete i Jerusalem som heter Machaseh.

Machaseh i Jerusalem finns för de mest marginaliserade, oavsett religion, kultur och etnicitet. T.ex. kvinnor i sex-industrin, barn som utsatts för våld i hemmet, de som lever under fattigdomsgränsen, samt överlevande efter Förintelsen. Stödet kan handla om mat och kläder, terapisamtal och juridisk hjälp.

Machaseh betyder tillflyktsort och grundades 2005 av Lena Levin, messiansk judinna med stort diakonalt hjärta.

Lena Levin, Machaseh
Carl-Henrik Karlsson, ordförande i Nordiska Lutherhjälpen, och Lena Levin, ledare för Machaseh, i samband med en samling i Jerusalem för förintelseöverlevande.

Källan står nära Den Norske Israelsmisjon som förutom i Immanuel church och Machaseh även är delaktiga i följande arbeten:

  • Beit Eliahu Community Center i Haifa byggdes 1970. Församlingen ”Beit Eliahu” (Elias hus) grundades av Den Norske Israelsmisjon, men är numera en självständig messiansk församling med lokal ledning och full av liv. Höjdpunkten är gudstjänsten på sabbaten. Man vill fokusera på lärjungaskap och trohet mot Bibeln och är en av de största messianska församlingarna i Israel.
  • Ålderdoms- och sjukhemmet Eben Ezer (hjälpstenen) i Haifa byggdes 1976 på initiativ av Den Norske Israelsmisjon. Visionen var att förse jesustroende judar som överlevt förintelsen med ett hem på sin ålderdom. De flesta som bor där idag är messianska judar, men några av dem är arabiska kristna. Många har upplevt koncentrationsläger, krig, migration och/eller att ha blivit utfrysta av sin omgivning på grund av sin tro. På Eben Ezer vill man erbjuda en värdig ålderdom, fylld av kärlek och omsorg.
  • Caspari center för judiska och bibliska studier grundades i Jerusalem 1982 och bedriver teologisk utbildning och lärjungaskapsträning för i första hand de lokala församlingarna (messianska och arabiska), men även enstaka kurser för utländska studenter. Målet är att rusta församlingar och individer för tjänst i Israel eller där Gud har kallat. Caspari är en viktig brobyggare mellan den messianska rörelsen och resten av den världsvida kyrkan.

Biblisk förkunnelse sedan 1999