Dop i Gamla testamentet?

Av Martin Kirk Christensen.
Från Ordet & Israel nr 10, 2015.
Översättning Ing-Marie Aronsson.

Dop är ett centralt tema i det Nya testamentet (NT). Vi hör om bland annat Jesu eget dop, och Jesus befaller oss i missionsbefallningen, att vi ska gå ut i hela världen och döpa människor i Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn. Men var fick Johannes Döparen egentligen tanken om dopet ifrån? Är det en helt ny praxis, som Gud ger oss genom Johannes, eller finns den redan i Gamla testamentet (GT)?

Reningsbad

Låt mig säga som det är: Dopet, som vi känner det från NT, finns inte i GT. Men även om det inte är något i GT, som är helt identiskt med dopet, så finns det några paralleller.

Ett exempel är de många reningsföreskrifter vi finner särskilt i 3 Mosebok. Här ges det många olika bud om hur man, när man blivit oren av en eller annan orsak, skulle rena sig med vatten, för att åter vara ren och kunna träda in i templet. Här har vattnet, lite på samma sätt som i dopet, en renande effekt.

Det är dock också stora skillnader mellan dopet och dessa reningsförerskrifter. Där dopet är något som bara sker en gång, så skulle judarna rena sig ofta, då man kunde bli rituellt oren på många olika sätt.

Praxisen med att använda vatten för att bli renad kan vi alltså finna redan i Moseböckerna, och med all sannolikhet fanns det bad, som var byggda för dessa dagliga reningarna, de så kallade mikvaher, som användes i Apg. 2, när 3000 människor blev döpta på en dag!

Omskärelsen

Det finns dock en ännu tydligare parallell till dopet i GT, nämligen omskärelsen. Den blev given som befallning till Abraham i 1 Mos 17, och skulle vara ett tecken på att barnet blev en del av Guds folk. På samma sätt har dopet nu blivit ett tecken på att vi blir en del av Guds församling.

Paulus jämför faktiskt dopet och omskärelsen Kol 2:11-12. Här säger Paulus, att vi i dopet blir omskurna till Kristus. Det vill säga, att vi genom dopet kommer att tillhöra Jesus, vi blir Guds barn och en del av hans folk, liksom man vid omskärelsen blir en del av det judiska folket.

Omskärelsen är därför den tydligaste parallellen till dopet som vi har i GT. Som det judiska folket genom omskärelsen fick del i Guds löften om välsignelse, så får vi kristna genom dop och tro del i löftet om frälsning. Det är i dopet och genom tron, som vi avlägger vår syndiga lekamen och blir renade genom vatten och den Helige Ande, så vi kan få del i Kristi död och uppståndelse. Dopet och tron innehåller alltså en rening från synd som inte på samma sätt ägde rum i omskärelsen.

Gud vill förvandla

Den sista saken jag vill lyfta fram är Hesekiel 36:25-27. Här är en profetia om att Israels folk en dag ska komma till tro på Jesus och att han kommer att ”stänka rent vatten” på dem, så de blir renade, får gemenskap med Gud och blir förvandlade. Det är ju precis det som redan sker med oss i dopet och tron; vi får förlåtelse, blir renade och får gemenskap med Gud: Vi renas från synden, får gemenskap med Gud och förvandlas till nytt liv med honom.

Biblisk förkunnelse sedan 1999