Om oss

Källan vill ge evangeliet tillbaka till det judiska folket, vägleda utifrån Bibeln, och ge kunskap om Jesustroende judar.

 

Grundades 1999

1992 erfor Carl-Henrik Karlsson kallelsen att förmedla biblisk förkunnelse. Hösten tillbringade han på ett kyrkligt gästhem i Småland, där mässan och de dagliga bönerna var gårdens puls.

Carl-Henrik Karlsson

Detta var i en tid då Sverige blev alltmer sekulariserat, samtidigt som nyandlighet blev mer accepterat. Svenska kyrkan utvecklades i en teologiskt liberal riktning, mission övergick alltmer till dialog och budskapet om Jesus som judarnas Messias och hela världens frälsare tonades ner. Sverige höll på att förlora evangeliet.

Namnet Källan
Hos Carl-Henrik Karlsson växte en längtan att nå ut med biblisk förkunnelse och undervisning och han hade ett flertal namn för en blivande plattform. Men när han en dag satt i den medeltida kyrkan kom namnet “Källan” till honom klart och tydligt. Det var inget namn han själv skulle valt och han såg heller inte helt djupet i namnet.

Allt började med kassettband
År 1999 såg Carl-Henrik att det fanns ett behov av inspelade andakter för att lyssna på i bilen eller var man än var. För att kunna ge ut andakterna på kassettband (analogt magnetiskt ljudband) och fortsätta arbetet, grundades Källan av de två som medverkade på inspelningen, Sofia Johansson och Carl-Henrik Karlsson. Banden delades ut gratis och gåvor kom in.

Biblisk förkunnelse
Tiden har gått och Källans arbete har breddats och förnyats. Men intentionen har alltid varit densamma – att vägleda genom bibeltrogen förkunnelse.

  • 1999 grundas Källan och tidningen Livskällan.
  • 2007 översätts, trycks och distribueras Följ med och se i Indien.
  • 2011 grundas TV16.
  • 2013 för Källan vidare arvet efter Svenska Israelsmissionen.
  • 2016 börjar Källan stödja Jews for Jesus Ukraina 
  • 2017 blir Källan medlem i Immanuel Ministries i Tel Aviv. (Idag Joint Mission to Israel.)
  • 2017 initieras Öppna hem för israeler.
  • 2020 börjar Källan stödja Jews for Jesus Ungern 

 

Israelsmission sedan 1875

Israelsmission har i Sverige en lång historia som sträcker sig ända till 1875, då Föreningen för Israelsmission (1875-1975) grundades. 1934 ändrades namnet till Svenska Israelsmissionen. Bland annat fick man i Wien vara ett verktyg för en väckelse bland stadens judar. I Wien räddade man omkring 3.000 judar – kanske hälften barn – undan nazisterna.

I långa perioder samarbetade man med Den Norske Israelsmisjon, stiftad 1844. Bland annat var utbetalningarna från Svenska Israelsmissionen avgörande för de norska missionärerna som befann sig i Rumänien under andra världskriget.

1989 återetablerades Göteborgs Israelskrets/Svenska Israelsmissionen (1989-2012) på initiativ av Lars Edvardsson, som drev arbetet med stort engagemang. Fokus var på stöd till Immanuel church i Tel Aviv, i samarbete med Den Norske Israelsmisjon.

Sedan 2013 för Källan vidare arvet från pionjärerna i den tidigare och den senare Svenska Israelsmissionen. Mer om historien

Lars Edvardsson, tidigare ordförande för Svenska Israelsmissionen och Carl-Henrik Karlsson, ordförande i Källan. Juni 2013 i Göteborg.

 

Medlem i nätverk

Källan är sedan 2023 medlem i Svenska evangeliska missionsalliansen (SEMA). SEMA är ett utskott till Svenska evangeliska alliansen (SEA), som är den svenska avdelningen till Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance. 

SEMA logo horizontal

 

 

Källans syfte

Att fler lär känna Jesus som Israels Messias, världens frälsare, och växer i insikt om Guds handlande med och för sitt egendomsfolk Israel.

 

Gåvor

Plusgiro: 495 73 12 – 4

Swish: 0704136726 (ange ”Källan”)

Från utlandet: IBAN: SE14 9500 0099 6034 4957 3124. (BIC NDEASESS)

 

Kontakt

Anders Olsson, vice ordförande, Ljungskile, 0732627900

 

Organisation

Källan är organiserad som en svensk ideell förening, med styrelse, stadgar och revisor. Vårt organisationsnummer är 802415-9710.

GDPR-policy
Källan samlar in person- och adressupplysningar från givare, medarbetare och andra som är intresserade av Källans aktiviteter för att kunna hålla kontakten, delge information och bokföra pengatransaktioner enligt lag. Endast den information som behövs för ovan nämnda syfte sparas, och endast under den tid de används. Register och kopia på register skall förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. Källan förbinder sig att inte dela dessa upplysningar med tredje part (förutom tryckeriet för Livskällan, och om det inte behövs vid inkasso), och kommer också att radera upplysningarna på begäran. Den som ger Källan sina person- och adressupplysningar samtycker att de lagras och används enligt syftet. Styrelsen för Källan räknas som personuppgiftsansvarig. Policyn skall finnas på vår webbsida.

Biblisk förkunnelse sedan 1999