En fråga om trovärdighet

Artikel i Kyrka & Folk nr 37, 2016.

Kyrkans relation till det judiska folket har i alla tider varit ansträngd och obalanserad. En spänning som ligger nerbäddad redan i den allra tidigaste kyrkans historia, ja redan i Jesu verksamhet. Men Jesus själv polariserar aldrig gentemot judarna i sig – snarare emot icke judar. Jesus föddes som jude, omskars som jude, levde som jude och inriktade i princip hela sin starkt geografisk och tids begränsade tjänst till sitt eget folk – just för att hans liv, död och uppståndelse skulle bli till välsignelse för alla folk i alla tider.

Den kristna kyrkan har dels av förenklande pedagogiska skäl, dels av ren okunskap och teologisk omognad, polariserat judendom och kristendom, liksom den djupt obibliska, okristliga och olutherska polariseringen mellan Gamla och Nya testamentet.

Detta har gett en grogrund till den kristna kyrkans skamfyllda historia med återkommande antisemitism och undlåtanden att stå upp för judarna – Guds utvalda folk. Det finns dock undantag som lyser som stjärnor på den mörka himlen. Ett exempel är Svenska Israelsmissionen som dels fick vara ett verktyg för en väckelse bland judarna i Wien, dels var med och räddade omkring 3000 judar undan nazisternas klor.

Om vi vill ge tillbaka evangeliet till det judiska folket, behöver vi markera emot all form av antisemitism. Det handlar om vår trovärdighet. Vi behöver besinna vår historia, förstå Guds sammanhang, vara ödmjuka inför Guds plan och låta allt vi gör ske av kärlek till hans älskade.

När vi vill stå upp för det judiska folket, så kan vi inte undgå att stå upp för deras rätt till Landet. Men situationen i landet Israel är mycket komplex – liksom statens korta historia. Ju mer man vet desto mer ödmjukhet ger det.

Samtidigt råder en stor förvirring bland kristna i frågan. En del kan leverera tvärsäkra svar, medan andra inte vill röra vid dessa frågor för att de är så svåra att greppa. Många väljer sida på ett förenklat sätt, eller glider undan för att slippa ta ställning. En del kristna övertolkar profetior medan andra menar att vi inte kan dra några slutsatser utifrån Bibelns löften om land och nutida staten Israel.

Men ingen tjänar på att vi polariserar och förenklar. Inte heller om vi duckar för frågorna. Källan har därför antagit ett manifest för att markera, ta avstånd och visa stöd till det folk som Gud i sin vishet har en plan med. Vi ser inte hela Guds rådslut, men vi vet att han har kallat oss till att stå upp för detta folk – var i världen de än bor, samt ge tillbaka det dyrbaraste vi fått – evangeliet om Jesus, judarnas Messias och världens ende Frälsare.

  1. Alla människor är skapade till Guds avbild, med ett oändligt värde.
  2. Bibelns Gud har omsorg om alla folk. Gud har utvalt det judiska folket för att välsigna alla folk.
  3. Som kristna har vi en nära släktskap till det judiska folket, då Jesus och de första kristna var och levde som judar, och av andra judar uppfattades som en riktning inom det judiska folket. Vi bär en djup tacksamhetsskuld för att vi från det judiska folket tagit emot världens Frälsare och Guds levande nedskrivna Ord.
  4. Antisemitism och all form av rasism är synd mot Gud och mot människosläktet.
  5. Evangeliet kallar oss att – genom juden Jesus – leva i försoning med Gud och andra människor, samt förmedla denna försoning till hela mänskligheten.
  6. Som kristna är vi en del av den kristna kyrkan genom tiderna. Vi bär en djup sorg över den del av vår historia som inneburit aktiv antisemitism, samt undlåtanden att agera för att förhindra den.
  7. Som kristna känner vi tacksamhet till de kristna i historien som på olika sätt gått emot antisemitiska tankegångar och handlingar – inte minst under Förintelsen.
  8. Under Förintelsen visade ondskan sitt ansikte genom människor som vi alla. Vi är fast beslutna att aldrig glömma, samt berätta om detta för kommande generationer.
  9. Det judiska folket har historisk och rättslig rätt att bo i Israel. Folket har också löften från Bibelns Gud – kopplade till folkets trohet – att få bo i landet.
  10. Vi vill stå upp för alla folks rätt att bo i säkerhet i de länder man har sina rötter, och för att mänskliga rättigheter och grundläggande behov skall tillgodoses.

Carl-Henrik Karlsson
Ordförande i Källan

Biblisk förkunnelse sedan 1999