Ur Manillamanifestet

Lausannedeklarationen formulerades i Lausanne, Schweiz, år 1974 då 2300 kristna från mer än 150 länder samlades.

När man åter samlades 1989 i Manilla, författades Manillamanifestet. Då var det än fler personer, från än mer länder med.

I dess andra del, i den tredje avdelningen står det bland annat:

Med hänvisning till Guds förbund med Abraham, anses det ibland att det judiska folket ej behöver erkänna Jesus som Messias. Vi påstår att också de behöver honom lika mycket som någon annan och att det skulle vara en form av antisemitism och ett utslag av bristande lojalitet till Kristus att avlägsna sig från Nya Testamentets modell att föra evangeliet ’först till judarna …’ Vi avvisar därför tesen att judarna har ett eget förbund som innebär att tro på Jesus är onödig.

Hela Manillamanifestet går att läsa på SEA:s webbsida.

Biblisk förkunnelse sedan 1999