10 argument mot Israelsmission

Av Carl-Henrik Karlsson. Publicerat i Kyrka och Folk nr 11, 2016.

  1. Svenska Israelsmissionen har redan lagts ned två gånger. (1875-1975 och 1989-2012.)
  2. Förintelsen har gjort judar immuna mot all form av kristen mission.
  3. De Jesustroende judarna utgör en alltför spretig rörelse i teologi och uttryck.
  4. Många yngre har inte samma hjärta för det judiska folket som äldre har.
  5. Missionsengagemanget i Sverige minskar i allmänhet.
  6. Om vi inte ser att judarna fortfarande är Guds utvalda folk, har vi vare sig mandat eller ödmjukhet att dela evangeliet med dem.
  7. Det finns alltför många Israelvänner som missuppfattar judarnas roll. Detta leder bara till än större förvirring.
  8. Som kristna har vi inget mandat att säga till vår judiska storasyster vilken väg hon skall vandra. Vi kan be, men inte missionera.
  9. Vi har ingen egen verksamhet på plats, utan är hänvisade till andra organisationer.
  10. Vi har ingen erfarenhet av arbete bland judar.

Det ligger mycket i de tio argumenten. Men det finns mer att säga.

Källan har aldrig återstartat Svenska Israelsmissionen. Men vi för vidare arvet från de tidiga och de sena pionjärerna. Det är ingen sidogren, utan Israelsmission utgår från Källans hjärta som pulserar ut biblisk förkunnelse och undervisning. Israelsmission är för oss inget namn, utan vårt uppdrag.

Vi bär vidare arvet från pionjärerna som under Förintelsen räddade judar undan nazisterna. Men vi arbetar nu också med frågan på hur vi som organisation idag kan arbeta för att motverka all form av antisemitism.

Rörelsen av Jesustroende judar är mycket ung (även om det troligen alltid funnits Jesustroende judar). Det gör att vi behöver ha tålamod och låta rörelsen stabiliseras med tiden, men även finnas nära för att ge den klarhet som vi har i vår tradition, samt uppmuntran och ekonomiskt stöd för att de skall kunna vårda sig om de som har det svårt, samt nå ut till fler som tillhör Guds älskade förbundsfolk.

För att fler unga skall få lära känna Guds plan med det judiska folket, och själva vara delaktiga i att ge tillbaka av det vi fått, ger vi möjlighet för unga att bli volontärer.

I höstas reste därför Mikael Pettersson från Lilla Edet ner till Tel Aviv där han kommer stanna ytterligare några månader. Han är omtyckt och får god insyn i Immanuelskyrkans speciella verksamhet.

I Norge talar man bland missionsvänner om förstemission och andremission. Det är naturligt att känna mer för något missionsområde i världen. Men samtidigt behöver vi alla även församlingar och organisationer ha med Israelsmission i våra hjärtan. Kanske inte ge pengar till det, men det fattas oss något när vi inte har med det i våra hjärtan.

Att tala om mission bland judar utan att med smärta bära med sig vad vi som kristna genom historien gjort mot Guds förbundsfolk, kan bli kontraproduktivt. Vi kan inte ge tillbaka evangeliet om vi inte gör det i stor respekt och djup kärlek.

Det är verkligen gott att det finns Israelvänner liksom vänner till det sargade palestinska folket. Men det som saknats i många år är den klarhet som föds i kombinationen djup respekt för Guds förbundsfolk och insikten att vi som kristna har ett ansvar att i kärlek ge tillbaka av det vi fått. Sanningen väcker anstöt, men samtidigt en efterlängtad befriande klarhet.

Källan stöttar framförallt judiska Jesustroende så att de kan dela evangeliet med sitt folk. Men vi som kristna kan i vissa fall ha större möjlighet att dela evangeliet, då man kan ha en mer avslappnad distans till oss.

Källan har nära samarbete med Den Norske Israelsmisjon och därför har vi god ingång i det arbete vi stöder. Jag var i våras och besökte de platser vi stöder och fick på plats knyta kontakter som vi sedan följt upp. Mycket av arbetet är just partnersamarbeten, där ett flertal organisationer samarbetar. Det är så som både Den Norske Israelsmisjon och Israelsmissionen i Danmark arbetar. Det är även vår väg.

Vi har på kort tid fått både ingång, erfarenhet, kontakter och fördjupning i dessa frågor. Teologiska konferensen i höstas, en mängd översatta artiklar på vår webbsida, Principdeklarationen och kontakter med några messianska judar i Sverige visar på detta.

Men vi vill mer, därför finns det nu planer på att ordna en studieresa till Israel för att lära känna den messianska rörelsen.

Men det är ändå inget av detta som är vår starkaste drivkraft. Slutligen handlar det om det som varit vår vision ända sedan 1999 att förmedla biblisk förkunnelse.

Det är vår kallelse, det är därför vi existerar. Det är därför vi går även om allt och alla skulle säga att vi borde lägga ner. Och jag hoppas du går med oss.

Carl-Henrik Karlsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999