Lausanne Consultation on Jewish evangelism

Inom Lausannerörelsen finns sedan 1980 nätverket Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE). Vi är inte medlemmar, men delar dess grund och vision och följer dess arbete.

En kommitté med medlemmar inom LCJE författade 2004 en kortfattad gedigen omfattande genomgång av olika perspektiv på jewish evangelism. Jewish evangelism – a call to the church. Tuvya Zaretsky.

Se även Manillamanifestet.

 

Biblisk förkunnelse sedan 1999