Mot antisemitism

Källans manifest mot antisemitism
Antaget av Källans styrelse 4 juni 2016

  1. Alla människor är skapade till Guds avbild, med ett oändligt värde.
  2. Bibelns Gud har omsorg om alla folk. Gud har utvalt det judiska folket för att välsigna alla folk.
  3. Som kristna har vi en nära släktskap till det judiska folket, då Jesus och de första kristna var och levde som judar, och av andra judar uppfattades som en riktning inom det judiska folket. Vi bär en djup tacksamhetsskuld för att vi från det judiska folket tagit emot världens Frälsare och Guds levande nedskrivna Ord.
  4. Antisemitism och all form av rasism är synd mot Gud och mot människosläktet.
  5. Evangeliet kallar oss att – genom juden Jesus – leva i försoning med Gud och andra människor, samt förmedla denna försoning till hela mänskligheten.
  6. Som kristna är vi en del av den kristna kyrkan genom tiderna. Vi bär en djup sorg över den del av vår historia som inneburit aktiv antisemitism, samt undlåtanden att agera för att förhindra den.
  7. Som kristna känner vi tacksamhet till de kristna i historien som på olika sätt gått emot antisemitiska tankegångar och handlingar – inte minst under Förintelsen.
  8. Under Förintelsen visade ondskan sitt ansikte genom människor som vi alla. Vi är fast beslutna att aldrig glömma, samt berätta om detta för kommande generationer.
  9. Det judiska folket har historisk och rättslig rätt att bo i Israel. Folket har också löften från Bibelns Gud – kopplade till folkets trohet – att få bo i landet.
  10. Vi vill stå upp för alla folks rätt att bo i säkerhet i de länder man har sina rötter, och för att mänskliga rättigheter och grundläggande behov skall tillgodoses.

Biblisk förkunnelse sedan 1999