TV16

TV16

Se programmen på www.TV16.org.

Mission
TV16 vill utifrån en tydlig evangelisk-luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program med olika profil som musik, underhållning, barnprogram, gudstjänster, nyheter, undervisning, andakt, livsberättelser och debatt.

Historia
Källan har sedan 2010 varit involverad i TV-arbete. Carl-Henrik Karlsson började då spela in program för Nordisk TV mission.

Carl-Henrik hade burit en vision om en kanal med evangelisk profil och år 2011 grundade han TV16 som en del av Nordisk TV mission.

År 2012 bildade Källan och två andra juridiska personer föreningen TV16. Källan har under alla år varit aktiv medlem genom styrelserepresentation, och har ett mycket långsiktigt perspektiv. Sedan 2020 är vi även Mediapartner.

Bild från grundandet av föreningen TV16, 1 oktober 2012. Anders Svensson, Stefan Karlsson, Carl-Henrik Karlsson, Michel Rodin och Henrik Vestergård.

Artikel om TV16.

Biblisk förkunnelse sedan 1999