JESUS – BARA DE KRISTNAS MESSIAS?

Artikeln publicerad i Kristen Fostran 2014.

Det blev god uppslutning när Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Mark och Bollebygd, tillsammans med Riksförbundet Kristen Fostran, bjöd in till höstmöte lördag 27 september. Rolf Gunnar Heitmann från Oslo var först ut på plan.

– Känns det konstigt med temat för föredraget?

Rolf Gunnar som är generalsekreterare för Den Norske Israelsmisjon, berättade att han nyligen träffat en judisk rabbin som sagt att judarna inte har avvisat Jesus. Det är Jesus som har avvisat oss, menade rabbinen. Det rabbinen menade var att Jesus på flera gånger begick den största synden – att göra sig själv till Gud. Många judar kan gå med på att Jesus kan vara messias. Men absolut inte för judarna, utan för de andra folken i så fall. Även om Jesus inte uttryckligen sade att han var Gud, så antydde han det starkt genom sina ord och sitt liv. När Jesus botade på sabbaten gick han in på Guds område, för bara Gud fick bota på sabbaten. Därför det den största synden.

Nozrim

Många på facebook har säkert sett att en del har på sin profilbild ett gult arabiskt N på svart bakgrund. Det är till stöd för förföljda kristna i Irak och länderna omkring där IS härjar besinningslöst. Kristna i dessa länder kallas nozrim (nasareer) vilket förkortas med ett arabiskt N. De första kristna kallades också nasareer, för att de var anhängare av Jesus från Nasaret. Efter att romarna förstört Jerusalem och dess tempel år 70, var det endast två judiska grupper som överlevde omställningen som blev. De ena var fariseerna som till skillnad mot saduceerna inte var beroende av templet. Detta utvecklades till den rabbinska judendomen som utvecklats till vår tids judendom. Den andra gruppen var nasareerna som utvecklades till det som idag är den kristna kyrkan.

Vem är Guds folk?

Måste judar idag bli hedningar (icke judar) för att bli en del av Guds folk? frågade Rolf Gunnar retoriskt. Men förklarade sedan att i Nya testamentet var problemet helt det motsatta. Men hur skall man tänka kring detta idag? Rolf Gunnar lyfte fram flera olika alternativa tankesätt.

Pluralistisk teologi

Denna teologi menar att judarna har sin väg medan vi har en annan. Det finns olika vägar till Gud.

Parallell teologi

De som står för detta menar att judarna har Sinai medan vi har Golgata. Det är ingen motsättning mellan vägarna, utan de är parallella. När det gäller att Jesus är enda vägen till Fadern (Joh 14:6), så menar dessa teologer att det bibelordet inte gäller för de som redan är hos Fadern – alltså judarna.

Inklusivistisk teologi

Gud vill frälsa alla och kommer även att göra det. Löftena garanterar framtiden.

Epok-teologi

Gud handlar på olika sätt med det judiska folket och med den kristna kyrkan. Nu är kyrkans tid och Gud har tryckt på paus-knappen för det judiska folket. I ändens tid kommer att trycka på den knappen igen och Israel kommer ha en aktuell avgörande roll. Kyrkans tid är bara en parentes. Judarna är de som får utföra missionsuppdraget, medan den kristna kyrkan då är “upptagen”.

Exklusivistisk teologi

Det är bara genom Jesus vi människor – judar och icke judar – kan bli frälsta.

Det är i denna del som Rolf Gunnar Heitmann låter oss landa. Paulus gick alltid till judarna först, även om han var hedningarnas apostel.

– Vi önskar inte konvertera judar, vi önskar konvertera evangeliet till det som det en gång var.

Heitmann har fått många vittnesbörd om att när judar tar emot Jesus som messias så blir de inte mindre judar. Tvärtom. De känner att den sista pusselbiten faller på plats.

Hur kan vi förmedla evangeliet till judar idag? Rolf Gunnar menade att vi kan göra det genom förbön, vara förebilder och att förkunna.

  • Många är upptagna av politik och landsgränser, men jag saknar i vår kyrka den nöd som Paulus hade. Paulus som till och med önskade att han var skild från Gud om det kunde hjälpa någon av hans judiska syskon att se sin messias.
  • Jag saknar detta medlidande i våra kyrkor.

Rolf Gunnar avslutade med att berätta hur oerhört tungt det kan vara för en jude som tar emot Jesus som messias. De ses inte med blida ögon på av sina egna, trots att de själva fortsätter leva som judar. Det har till och med hänt att de har sett sin egen dödsannons i tidningen.

Efter ett välförsett kaffebord fick vi höra missionsledare Håkan Giselsson från Norea som berättade om mission genom media. Förbundsordförande Alf Lennqvist tackade Kyrkliga Förbundets lokalavdelning och dess ordförande Ingemar Svenungsson, vice ordförande i RKF, Lena Johnsen, informerade om vad som var aktuellt inom förbundet och verksamhetsledare Carl-Henrik Karlsson berättade om föräldranätverket Eunikes vision och verksamhet. Kvällen avslutades med en helgsmålsbön av Göran Landgren, som vid bönen bad för att Guds eget folk skulle se sin Messias.

Carl-Henrik Karlsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999