Frågor och svar om att dela evangeliet med det judiska folket

Av Avi Snyder, från 2010. Översättning av Ing-Marie Aronsson från en publicering på norska från 2010.

Några säger att mission i Israel inte är nödvändigt för att alla judar är förutbestämda till att bli frälsta.

1. Några säger att evangelisering bland judar är onödigt, därför att judar har en annan väg till Gud än genom tron på Yeshua (Jesus).

Men om det är riktigt, varför sa då Jesus, den judiske Messias, till judiska åhörare: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”? (Joh. 14:6)

Och varför sa aposteln Petrus, judarnas apostel, till översteprästerna, som var de religiösa ledarna för vårt folk: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”? (Apg. 4:12)

Och varför sa aposteln Paulus ”… först juden …”? (Rom 1:16) Om det nu verkligen är så att judar inte behöver tro på Jesus för att bli frälsta, varför började alltid Paulus sin missionsgärning med att föra evangeliet till judarna först på nya platser han kom till? Naturligtvis för att vi måste höra evangeliet för att bli frälsta.

2. Några säger att evangelisering bland judar är antisemitiskt.

Jesus förkunnade evangeliet för oss judar. Och apostlarna förkunnade evangeliet för oss judar. Mose och alla profeterna har faktiskt förkunnat budskapet om evangeliet för oss judar. (Jes 53) Betyder det att Mose, profeterna, apostlarna och Jesus var antisemiter? Nej, självklart inte! Om Jesus är den judiske Messias (och det är han), så måste det mest judiska vara att tro på Honom, så som Mose befallde oss att göra. (5 Mos 18:15-18)

3. Några säger att evangelisering bland judar inte är nödvändigt för att alla judar är förutbestämda till att bli frälsta.

Sa inte aposteln Paulus att ”… hela Israel ska bli frälst …”? (Rom 11:26) Jo, det gjorde han. Men han förklarade också hur Israel skulle bli frälst: endast genom att åkalla Herrens namn, Yeshua. Och Paulus skriver vidare: ”Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört?” (Rom. 10:14) Vi måste höra ordet för att kunna tro, och vi måste tro för att kunna åkalla, och vi måste åkalla Herren Yeshua för att kunna bli frälsta.

Aposteln Paulus förklarade också att ”… i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.(Fil. 2:10-11) Men betyder detta att alla folk från alla nationer till sist blir frälsta, och att det inte behöver evangeliseras över huvud taget? Om det är så, så skulle det betyda att Gud gjorde fel då Han bad lärjungarna att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för varenda levande människa. Men Gud har självklart aldrig fel. Gud gav klara besked om hur frälsningen skulle ske, för judar och hedningar: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” (Rom 10:17) Och det är därför som Han har befallt att Hans efterföljare skall förkunna det goda budskapet, till det judiska folket först och sedan till resten av världen. (Rom 1:16)

4. Några säger att förkunnelse bland judar inte är effektivt.

Ett effektivt sätt att förmedla evangeliet till det judiska folket, menar någon, är att visa att man älskar oss genom att stödja Israel, fördöma antisemitism, och utföra goda gärningar för det judiska folket. Att stödja Israel och säga klart nej till antisemitism är helt klart viktigt. Att visa barmhärtighet mot vårt judiska folk genom hjälp och kärlek är helt klart riktigt. Men om man tror att vårt folk kommer att förstå evangeliet på grund av dessa handlingar, då förstår man inte hur vårt judiska folk tänker. Vi judar tolkar inte stöd till Israel, kärleksfulla handlingar eller fördömelse av antisemitism som ett uttryck för evangeliets budskap. Vi tolkar dem som ett uttryck för ett dåligt samvete. Med andra ord, dina handlingar berättar inte för oss om vår skuld och vårt behov av förlåtelse från Gud. I stället berättar de för oss om din skuld och din önskan om att bli förlåten av oss. Dina handlingar blir tolkade endast som en ursäkt för allt som vi behövt genomgå.

Handlingar gjorda i kärlek är riktigt och bibliskt och det är helt klart ett vittnesbörd. Men enbart sådana handlingar förmedlar inte budskapets innehåll, däremot befäster de att budskapet – evangeliets innehåll – är sant. Om det hade räckt att bara leva ett liv som demonstrerade Guds kärlek utan att förklara evangeliets innehåll, skulle Yeshua själv ha vunnit våra hjärtan genom det liv Han levde. Men Han förkunnade själv evangeliet om Guds rike. Om inte Jesus fullkomliga liv överbevisade oss, hur kan du och jag i dag tro att våra ofullkomliga liv är ett tillräckligt starkt vittnesbörd för människor omkring oss?

Visa mig gärna kärlek genom att stödja Israel, och säg klart nej till antisemitism. Men bli inte överraskad om vårt folk inte förstår innehållet i evangeliet genom detta, med mindre än att du förklarar varför du stödjer oss och utför dessa handlingar. Det är din kärlek till Jesus, den judiske Messias, som motiverar din ståndpunkt. Då måste du berätta detta för oss! Om det inte hade varit för Jesus, hade du trots allt inte brytt dig. Och om du inte berättar detta för oss, kommer vi kanske aldrig att förstå det.

5. Några säger att evangelisering bland judar inte bör prioriteras i dagsläget.

De säger att det viktigaste är att få alla judar tillbaka till Israel. När det judiska folket har kommit tillbaka, kommer Yeshua att hämta oss. Men om det var sant, varför bad inte Paulus eller Petrus, eller någon av de andra apostlarna, det judiska folket att återvända till Israel redan på den tiden? Det finns inga referenser i apostlarnas tal som uppmanade judarna som redan då bodde i Diasporan (och det var många!) att återvända till Israel så att Jesus skulle kunna komma tillbaka. Apostlarna bad inte sitt folk om att komma tillbaka till landet, utan att komma tillbaka till Herren.

6. Några kristna säger att evangelisering bland judar är stötande och att en del judiska ledare kan ta illa upp.

Detta stämmer nog. Evangeliet i sig självt är stötande för alla som inte ser behovet av Gud på Hans premisser i stället för på sina egna. Oavsett hur kärleksfullt vi proklamerar de goda nyheterna, så vet vi att några kommer att bli förnärmade. Det är orsaken till varför Paulus förklarade att för några är vi en doft av liv till liv, och för andra en doft av död till död. (2 Kor. 2:16)

Om vi önskar att vara effektiva, måste vi välja vem vi önskar att tjäna; det judiska folkets ledare eller det judiska folkets Gud. Man kan lyssna till de ledare som inte tror på Yeshua, och som säger att man inte ska stödja evangelisering bland judarna; eller man kan lyssna till judiska ledare som Moses, profeterna, apostlarna och Yeshua själv, den störste judiske ledaren av alla, som klart sa ifrån att det inte finns frälsning genom något annat namn än Jesus. (Apg. 4:12)

7. Några kristna säger att stöd till evangelisering bland judar gör att man inte blir populär.

Att förkunna evangeliet för vårt folk gör oss inte populära, men kärleken till vårt folk och en stark önskan om att se dem frälsta, driver oss till att förkunna de goda nyheterna för dem, och till alla andra som vill höra, trots de avvisningar vi får uppleva. Många av oss blev först stötta då vi hörde evangeliet från andra judar och från modiga kristna. Men Gud vände korsets anstöt till överbevisning, och vi trodde.

8. Några kristna säger att det är omöjligt att förmedla evangeliet till det judiska folket.

Vi judar vet att detta inte är sant. Vi är bevis på det. Evangelisering bland judar är inte omöjligt, det är bara svårt. Men om DU ber för oss, skall vi förkunna. Vi kan vara ditt språkrör.

Be om frälsning för vårt judiska folk, så som aposteln Paulus bad. (Rom 10:1)
Be att Gud ger oss fler och fler möjligheter till att vittna, så som aposteln Paulus bad de kristna i Efesus. (Ef. 6:19)
Be om att Gud ger oss frimodighet, som aposteln Paulus bad de kristna i Kolosse att be om.

Om du använder din mun till att tala med Gud om vårt folk, så ska vi vara redskap till att tala med dem om Gud. Och Gud ska öppna vårt judiska folks hjärtan så att Hans namn blir upphöjt.

Avi Snyder är direktor för Jews for Jesus i Europa.

Avi har genomgått sin teologiska utbildning i Fuller School of World Missions, och har en Masterexamen i Missiologi, med speciell vikt på judiska studier och evangelisering bland judar. Avi, hans hustru Ruth och deras tre barn bodde i Ukraina från 1991 till 1998 som pionjärer för Jews for Jesus med sitt arbete där. Då den ryska och ukrainska avdelningen av Jews for Jesus övertogs av lokala förmågor, flyttade Avi och hans familj tillbaka till USA. I dag bor de i Tyskland där han har huvudansvar för arbetet där, och även i resten av Europa.

Biblisk förkunnelse sedan 1999