Öppna hem för israeler

Många unga israeler reser ut i världen efter fullförd militärtjänst. För vila, äventyr eller av nyfikenhet på andra samhällen och kulturer. Också Sverige är ett intressant land att åka till. Vi vill stimulera till vänskap mellan svenskar och israeler. Genom personlig kontakt blir det mindre stereotyper.

Källan har kontakt med Hosting Israeli Travelers (HIT). Idén går ut på att den som vill vara värd kan öppna sitt hem för israeler som är medlemmar i HIT-klubben. Det som krävs är en säng, en dusch och en hylla i kylskåpet. Värden avgör själv vilka datum hemmet är öppet och om gästerna också ska bjudas på middag och andra aktiviteter.

Vi önskar att värdar strävar efter:
1) att inte prata om religion och tro mot gästernas vilja
2) att inte undvika att dela sin tro på Jesus om gästerna visar intresse.

En väldigt stor andel av de judar som tror på Jesus som Messias har kommit till tro genom att en icke-jude har delat sitt liv och sin tro på Israels Gud med sina judiska vänner. Omri Jaakobovich, som grundat HIT, kom själv till tro på Jesus när han var på resa till Nya Zeeland och mötte kristna.

Kunskap om Tanakh (Gamla Testamentet) kan öppna upp för samtal om denna bok som är ett fundament för troende judar och kristna. Vi tror därför att Källans undervisning kan ge en grund som väcker en nyfikenhet hos judar om hur kristna ser på det judiska folkets ställning som utvalda och dess gåvor. Från detta kan det leda vidare till samtal om Yeshua som judarnas Messias. Men det viktigaste för en värd är att ha ett öppet hjärta, både för Gud och medmänniskor.

Kontakt
Jonathan Weichbrodt, 076-1960978

  • Öppnade sitt hem i Skåne
  • Program på TV16 om Öppna hem för israeler
  • Sju texter med kunskap, inspiration och samtalstips
  • Lite kort om Omri Jaakobovich, av Andreas Johansson
  • Intervju med Omri Jaakobovich, av Andreas Johansson
  • HIT startades på Nya Zeeland år 2000
  • Källan startade Öppna hem för israeler år 2017

Omri Jaakobovich, grundare och ledare av HIT.

Biblisk förkunnelse sedan 1999