för att fler skall lära känna messias

cropped-Källans-logotype-en-vattenström.png

 

Aktuellt

 

Mission i Öst – missionskonferens i Göteborg

Vi planerade detta för en dag i höst, men pga pandemin (med utländska gäster) siktar vi på våren 2022.


Församlingsfakulteten i Göteborg, Ekmansgatan 3.

09:30 – 10:00 Inledning av dagens konferens, Martin Wihlborg.

10:00 – 10:30 Presentation av inbjudande organisationer Källan, Nordisk Östmission, Nordiska Lutherhjälpen, Norea och Scriptura.

10:30 – 11:00 Kaffe

11:00 – 12:00 Bibelöversättning, den viktigaste uppgiften för en missionsorganisation. Brane Kalcevic berättar om IFB:s arbete med bibelöversättning till ickeryska språk i Ryssland. (Nordisk Östmission stöder översättningen till ängsmariska.)

12:00 – 13:30 Lunch på egen hand

13:30 – 14:30 Att vara luthersk kyrka i Ukraina. Oleg Schewtjenko (biskopens högra hand) eller Sergej Bevs (pastor) från SELKU berättar om hur det är att predika evangeliet i Ukraina.

14:30 – 15:00 Kaffe

15:00 – 16:00 Att vara luthersk kyrka i Ryssland. Konstantin Subbotin (domprost och bitr biskop) från Uralkontraktet i Ingermanländska kyrkan berättar om hur det är att predika evangeliet i Ryssland

16:00 – 17:00 Diskussion och avslutning

Arrangör: EM (Evangeliskt missionsarbete) – ett informellt nätverk för mission på samma grund. Se www.evangeliskt.se. På årets konferens är Nordisk Östmissions arbete i fokus.

Pga covid-19 finns en risk att konferensen inte går att genomföra. Aktuell information och utförligt program finns på www.evangeliskt.se/missionskonferens.

Klot, Världen, Europa, Kalkon, Svart Hav, Ryssland


Gemensam årsmötesdag med Källan och Nordiska Lutherhjälpen hölls 27 mars 2021. Nästa blir i mars 2022.


Se senaste programmen på TV16.


I tjänst i 22 år

Källan grundades 1999 och verkar för att fler judar, men även andra, skall få ta emot biblisk förkunnelse.

Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de skall bli räddade. Rom 10:1 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. Rom 1:16

Gud har något gott att säga till varje människa och vi vill vara med och förmedla det. Till judar – att Messias har kommit. Till icke-judar – att det finns hopp för varje människa. Till alla – att Jesus snart kommer tillbaka.

Vi vill även ge undervisning till kristna om våra judiska rötter och det judiska folkets betydelse idag, samt öka kännedomen om judar som lever i tron på Jesus som Messias.

 

Biblisk förkunnelse sedan 1999