för att fler skall lära känna messias

cropped-Källans-logotype-en-vattenström.png

 

Aktuellt

Gemensam årsmötesdag med Källan och Nordiska Lutherhjälpen hölls 27 mars 2021. Nästa blir i mars 2022.


Se senaste programmen på TV16.


I tjänst i 22 år

Källan grundades 1999 och verkar för att fler judar, men även andra, skall få ta emot biblisk förkunnelse.

Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de skall bli räddade. Rom 10:1 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. Rom 1:16

Gud har något gott att säga till varje människa och vi vill vara med och förmedla det. Till judar – att Messias har kommit. Till icke-judar – att det finns hopp för varje människa. Till alla – att Jesus snart kommer tillbaka.

Vi vill även ge undervisning till kristna om våra judiska rötter och det judiska folkets betydelse idag, samt öka kännedomen om judar som lever i tron på Jesus som Messias.

 

Biblisk förkunnelse sedan 1999