Ukraina

Källan ger sedan 2016 ekonomiskt stöd till utåtriktat arbete i Odessa för att fler skall lära känna Jesus som Israels Messias. För aktuella rapporter, se nyhetsbrev och tidningen Livskällan

Odessa

 


Jews for Jesus i Ukraina

Med bas i Odessa bedriver organisationen Jews for Jesus evangelisering bland judar. Odessa har en relativt stor judisk befolkning, 20 000 – 30 000 av de cirka 1 miljon invånarna. Det är i Ukraina som den messianska rörelsen växer snabbast. Idag finns det cirka 70 församlingar i landet, varav fyra i Odessa.

Källan stöder Jews for Jesus i Odessa sedan 2016 och är även öppna för att sända volontärer.

Ungdomar Jews for Jesus Odessa

Avi Snyder sände denna hälsning till oss i samband med att vi sommaren 2016 började stödja arbetet ekonomiskt i samband med en stor satsning i Odessa.

Jag tackar Herren för det sätt som du och Källan står med oss i Jews for Jesus. Ni är en sådan uppmuntran. Jag är så tacksam att vi ”står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. (Fil 1:27) Vi tänker på kung Davids ord, lika väl som Paulus ord:

”Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans!” (Psalt 133:1)

Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.” (Ef 2:14)

Tack och Gud välsigne er för att ni delar bördan för vårt judiska folks frälsning. Och tack och Gud välsigne er för att ni gör vår börda lättare genom era böner och ert ekonomiska stöd!

Avi Snyder

Avi Snyder
Europa-ambassadör för Jews for Jesus

 

Biblisk förkunnelse sedan 1999