Är det judiska folket Guds folk i dag?

Ole Andersen, generalsekreterare för Ordet & Israel
Från Ordet & Israel nr 5 2017
Översättning: Ing-Marie Aronsson

Denna artikel är den första av tre korta artiklar, som fokuserar på Gud och Israel. Gläd dig till exv. också åt att få svar på frågan: ”Hur ska jag förhålla mig till Israel politiskt?”.

Israel var Guds folk i genom Gamla testamentets tid och fram till och med Jesu tid. Det är de flesta eniga om. Men är Israel Guds folk också i dag?

Ja, det är de!

Men definitionen är viktig. Att vara ”Guds folk” – det vill säga Guds redskap, inte att vara frälst – det vill säga ha gemenskap med Gud. Ingen människa har automatiskt gemenskap med Gud, inte ens om man tillhör ett bestämt folk – oavsett om det är det judiska, det danska eller det sydkoreanska. Frälsningen finns uteslutande i Messias. Endast människor, som tror på den Messias, som Gud har sänt till världen, nämligen Jesus, är frälsta.

Men Israel är fortfarande det redskap som Gud använder i genomförandet av sin frälsningsplan, på samma sätt som han gjorde det i Gamla testamentet.

Det kan vi veta, för det Nya testamentet säger att Gud också i framtiden kommer att använda Israels folk till att göra just det som han utvalde dem till: att bli till välsignelse för alla folk på jorden. I framtiden, när Guds löften om frälsning till Israel går i uppfyllelse, kommer det att innebära en överväldigande stor rikedom för hedningarna. (Rom 11:12-14)

 

Frälsningsplanens två sidor

Syndafallet hade två förfärliga följder: lidande och Guds vrede. Guds frälsningsplan har därför två sidor.

För det första försoning för synden. Det låg i Guds frälsningsplan, att hans egen son skulle komma som Messias och bära Guds vrede. Det skedde när Jesus kom första gången. För det andra borttagandet av synden. När Jesus kommer åter, kommer Gud att avlägsna allt ont i världen.

Israel är redskapet hela vägen – både då Jesus kom första gången och när han kommer andra gången.

 

Ett avfallet Guds folk?

Men kan ett folk, där flertalet inte tror på Messias, ändå vara Guds folk? Ja! Även i perioder, där majoriteten av folket var avfallna, kallar Gamla testamentet Israel för Guds folk. (T.ex. 5 Mos 9:29) Och samtidigt som Paulus skriver att majoriteten av Israels folk på hans tid är förhärdade, så fastslår han att Gud inte har förkastat dem. (Rom 11:1-2)

Att Israel var Guds redskap i Gamla testamentet, betyder inte att vi, i varje enskild period i Israels historia under den tiden, kan peka ut hur det kom till uttryck. Först och främst innebar det, att Gud, på många omvägar använde dem till att förbereda Jesu första ankomst – då ”tiden var fullbordad” en dag var inne. (Gal 4:4)

På samma sätt är det i dag. Inte heller i Israels moderna historia kan vi i varje enskild period se hur Gud använder dem. Men två saker i Israels historia i dag visar att Gud är i färd med att förbereda Jesu andra ankomst. Det judiska folkets hemkomst till landet och den späda början på att de kommer till tro på Jesus, är en begynnande uppfyllelse av det Gud i profetiorna har lovat Israels folk.

Israel är fortfarande Guds folk! På en enda grund: Gud älskar alla människor och han avslutar inte förrän frälsningsplanen är fullt ut uppfylld och Paradiset är återupprättat på den nya jorden.

Biblisk förkunnelse sedan 1999