Växa i tro

Biblisk förkunnelse är den helige Andes redskap för att du skall lära känna Kristus, fördjupas i din tro, få praktisk vägledning och bli utrustad till tjänst för andra människor.

Det står i Bibeln att ”människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren.” (5 Mos 8:3)

Planta, växa

Mer undervisning och förkunnelse kan du få genom TV16, Livskällan och vår webshop.

En veckas andakter

Producerandet av dessa andakter på kassettband var det som gjorde att Källan grundades 1999. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag.

Evangelisation

Gud vill använda dig, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
4 budskap – 1 vision. Läs

Israel

För fler texter i ämnet, med fördjupning, teologi och inspiration finns, se artiklar.

 1. Utkorelsen (Rom 11) av Ole Andersen. Läs
 2. Israel i förhållande till frälsningen (Rom 9-10), av Ole Andersen. Läs
 3. Med de få – för de många. Föredrag om hemligheten i Rom 11, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 4. Främst för judarna, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 5. Jesus – även judarnas frälsare, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 6. Jesus och lagen, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
För ledare
 1. Fyra saker ledare behöver ta till sig, av Hans Sundberg. Läs
 2. Att som ledare följa Jesus, av Hans Sundberg. Läs
 3. Ledare som vandrar med Jesus, av Hans Sundberg. Läs
 4. Ledarskap i Nya testamentet, av Hans Sundberg. Läs
 5. Ledarskap med vishet och framgång – men vem klarar framgång? av Hans Sundberg. Läs
 6. Formande ledarskap genom förtroende, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 7. Aktuell med ett tidlöst budskap, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 8. Guds Ord en framgångsnyckel, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
Artiklar
 1. Välsignelsen, av Bengt Pleijel. Läs
 2. Väckelsen började vid brunnen, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 3. Väckelseropet får inte tystna. Läs
 4. Romarbrevet – teologin om Guds rättfärdighet, av Hans Sundberg. Läs
 5. Om kristen tro och om kristen gemenskap.
 6. Sverige behöver vända åter till Gud, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 7. Lagens törst och nådens källa, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 8. Jesus och lagen, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 9. Sara trodde inte – men hon fick ändå! av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 10. Djurens värde och människans ansvar, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 11. Äktenskapets helighet – om skilsmässa och omgifte, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 12. Grundstenar, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 13. Livets bön, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
Predikan
 1. Varför syndar människan? av Roland Kristensson. Läs

Biblisk förkunnelse sedan 1999