Fyra saker ledare behöver ta till sig

Av Hans Sundberg, teologie doktor

Vi har i några artiklar sett hur Jesus är vår förebild i allt, här framförallt för ledarskap. Hans liv och undervisning visar vägen, som den kristna kyrkan alltid vetat och förkunnat. I dagens samhälle är Jesus snart totalt marginaliserad och avförd från de beslutsfattande samtalen. Då kan följande vara en god hjälp för en Kyrka som ropar efter Guds livgivande Andes närvaro.

  1. Jesus understryker att lärjungen/ledaren inte ska vänta någon annan behandling än den Han själv fick uppleva!

Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Joh 15:18-20

Jesus-rörelsen attraherade alla till en början. Men eliten, den religiösa och politiska, blev ganska snabbt utmanade av Jesus radikala Gudsrikesförkunnelse. De drevs av Guds Ande till Jesus, men inbjudan att bekänna Honom som Herren valde de bort. Konsekvensen av detta val då – och nu – är hat och så småningom kravet på korsfästelse. Döden och ondskan verkade segra.

De hade faktiskt en annan möjlighet, att ta emot Jesus som Herre och Frälsare! De hade också möjligheten att finna en annan verklighet: Guds historia! I denna segrar kärleken över hatet, uppståndelsen över döden och Gud över djävulen! De hade möjligheten att bli ”döpta i helig Ande”, som de 120 blev på Pingstdagen och kristna alltsedan dess blivit med förvandlade liv som resultat, vilket Jesus lovat alla som tror på Honom.

Vägen dit är dock inte en enkel och lycksalig vandring på en problemfri livsvandring. Nej verkligen inte.

Jesus förbereder sina lärjungar och sitt folk på detta i sin undervisning. Läs texten ovan igen. Hur kan vi säga: ”jag visste inte om att det skulle bli så svårt”? Jesus har ju förberett oss på smärtan och utanförskapet. Vi ska inte förvänta oss något annat än den behandling Han utsattes för, när vi planerar för framtidens kyrka.

Likafullt – då och då – kan en Nikodemus dyka upp till nattliga samtal som i Joh 3:1ff. Eller en Gamaliel träder upp till försvar för oss, se Apg 5:34ff. Jesus sa att det finns människor av ”frid” (Luk 10:6) som vi kommer att möta, ”de som bevarar Hans Ord”. Dessa finns och kommer att stödja och visa omsorg.

  1. Den viktigaste ledaregenskapen idag är att proklamera den apostoliska tron som frimodigt bekänner bara Jesus Kristus som Messias, Guds Son vår Herre.

Paulus understryker att bara den som fylld med Guds Ande bekänner de viktigaste orden ”Jesus är Herre”, 1 Kor 12:3. Denna sanning är tidlös och förstås lika sann idag som då det skrevs. Anden gör människan till kristen, genom pånyttfödelsens under genom ”vatten och Ande”. Johannes Döparens ord om att Jesus, i motsats till honom, döper med Helig Ande låter oss förstå att Gud är aktiv i varje människas kristetblivande. Inte mysteriöst utan väldigt verkligt, se Apg 2! Anden är omvälvande i sin kraft. Anden ger livet. Anden hjälper med miraklets möjligheter. Guds Ande ger modiga, förvandlade och frimodiga ledare som våga allt för Jesu skull. Han är ju Herren trots allt och Han leder sitt folk.

  1. Trösten och hoppet som bär alla ledare, är att Jesus lovat genom sin Ande vara närvarande – ”med” – alla dagar!

Matt 28:18-20 är inte tomma ord från Jesus, utan verkligen Guds löfte till en skrämd och ångestfylld lärjungaskara. Frågan då som nu är ”hur blir det nu för oss?” Jesus lovar att i och genom Guds helige Ande vara med och i den troende, på samma sätt som Han finns i och med Sin Kyrka!

Jesus säger ju faktiskt i Joh 16:7-15, ”Det är för ert(!) bästa som jag lämnar er, ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er”. För vårt bästa! Minns det!

Jesus säger att Anden är en Hjälpare av samma sort som Han. Han ska bo i lärjungarnas hjärtan. Vilket löfte! Vilken sanning! Gud är med oss på samma som då Jesus vandrade med Sina lärjungar genom Sin Ande.

Detta är inte bara teologiska ord, utan en daglig erfarenhet för alla troende över hela vår jord, genom alla tider.

Jag besökte Nepal för några veckor sedan. Där pågår en Apostlagärningarna-liknande väckelse sedan några årtionden. Man uppger att ungefär en miljon människor kommit till tro det senaste årtiondet! Alla kristna jag mött där kan berätta om Guds mirakulösa kraft i sina liv. Helande och befrielse är självklara ting. Pastor Sonam Sing mötte jag för två veckor sedan när jag skulle predika i hans kyrka en lördag förmiddag. Du kan läsa hans vittnesbörd på www.empowermentnepal.org snart. Han är den andra personen i historien som kommit till tro på Jesus Kristus i hans region. Han strålade av glädje att få berätta om vad Jesus gjort! Trots fängelse och tortyr pga av sin kristna tro!

  1. Lärjungarna predikade ”Guds Rike” – det ska vi också göra

Mark. 1:14-15 berättar att Jesus förkunnade Guds Rike. Guds Herravälde och makt, det var Hans budskap och lov. Alla som kom till Honom med behov av frälsning, mening, helande och befrielse fick bönesvar. Hans mission och vår är beskriven i Lukas 4:18-19.

Paulus har samma budskap, Rom 1:1-5, Apg 28:30-31.

Och Kyrkan har aldrig haft något annat budskap. Det ska vi inte heller ha!

Biblisk förkunnelse sedan 1999