Ledare som vandrar med Jesus

Jesus inbjöd sina lärjungar att följa Honom – dag efter dag!
Om en person som aldrig annars går i kyrkan, oväntat skulle upptäcka att vi har gudstjänst söndag kl. 11 och hamna på en kyrkbänk, vad skulle hon se då? Och hur skulle hon uppfatta hur en överlåten person lever ut sitt kristna liv i dagens Sverige?

Risken är att personen tänker att tänker att de kristna samlas en gång i veckan högst en timme. Och att det som händer inte har med relationer att göra eller att det skulle påverka de enskildas liv. Om det skulle vara så, har vi allvarliga problem som kristenhet idag …

För Jesus visade på en helt annan väg: Han kallade människor till lärjungaskap och ledarskap genom att tillsammans med Guds folk – Församlingen – vandra i Hans fotspår intimt nära Honom varje dag. Jesus sa: Kom och följ mig, så ska Jag göra er till människofiskare! (Matt 4:19). I vandringen tillsammans med andra efterföljare (=kyrkan) i Jesu fotspår, nära Honom, skulle ledarskap uppstå. Förändrade genom vänskap, brustenhet och genom att dela varandras liv skulle de formas av Jesus till Hans lärjungar. Relationen med Jesus själv var avgörande. Men utan de andras riktiga vänskap, deras sändning två och två skulle de aldrig blivit världsmedborgare med en vision om att ALLA FOLK ska bjudas in till att lära känna Jesus, Guds Son. (Matt 28:18-20).

Vad fick lärjungarna möta när de vandrade med Jesus?

Den utbildning som tränade Jesus var förstås den bästa teologiska utbildning som någonsin gjorts! Alla teologiska skolor, universitet och bibelskolor borde jämföra sig med Jesu träning.

Viktiga inslag i Hans undervisning:

  • Guds Rike stod i centrum, se Lukas 4:18-19, 43; jfr Mark 1:14-15.
  • Jesus handlade Guds Rike, sedan reflekterade Han den verkligheten med lärjungarnas frågor; (se gärna Joh 13:36-14:14)
  • Jesu undervisning var inte filosofiskt reflekterande, utan möjlig att handla på direkt. (Bergspredikan, Matteus 5-7) Här möter vi vardagsverklighet, om relationer, sexualitet, ondska människor emellan, om daglig bön, att söka Guds Rike och Guds Rättfärdighet först – sedan kommer omsorgen om daglig ranson av mat etc.
  • I Matteus 8-9 beskrivs mer i detalj hur Jesus byggde de blivande ledarnas karaktär, tro och frimodighet. Här berättar Matteus om hur Gud ser till att lärjungarna får tävlas inför omöjligheter för att se och förstå vem Jesus verkligen är. Döda uppstår, sjukdomar botas, demoner kastas ut och stormar stoppas med ett ord från Jesus.
  • Lukas 9-10 beskriver hur Jesus sänder ut lärjungarna strategiskt två och två för att våga handla som ambassadörer för Guds Rike: auktoritet var given till dem för att kasta ut demoner, bota sjuka och predika Jesus som Herre.
  • Ledarna kom hem och rapporterade om Guds fantastiska verk genom dem, Lukas 9:10, 10:17-20. Dessa rapporter/vittnesbörd var viktiga i urkyrkan. Se t.ex. Paulus och Barnabas hemkomst från den första missionsresan i Apg 14:27.
  • Efter dessa erfarenheter fördjupar Jesus ledarnas böneliv, och deras förståelse av Guds Rike ( se t.ex. Lukas 9:28-43). Han delar Guds hjärta med dem, att Han måste dö för att sona människornas synd. Han kommer att uppstå och efter att ha stigit upp till himlen, skall Fadern sända Helig Ande. Den tredje personen i gudomen som för alltid ska vara i oss som lärjungar.
  • Nu vidtar sista delen av utbildningen: att avklädas egna ambitioner! Folkskarorna som samlas kring Jesus minskar nu snabbt. Så snabbt och tydligt att till och med Jesus ställer frågan till sina lärjungar: ”Ska också ni lämna mig?” ( Joh. 6:66-67).

Vad får vi möta idag när vi vandrar med Jesus som Guds Son?

Inget annat än det jag beskrivit ovan! Så konsekvensen är: det finns ingen annan väg eller utbildning än den apostlarna, de sjuttio eller folket runt Jesus fick gå. Vi ska gå med Jesus. Han kommer att göra oss lika Honom att i Guds Andes auktoritet proklamera Guds Rike. All god teologisk utbildning ser ut precis så. Inget annat duger!

Om de första kristna ledarna sa man att de ”hade varit med Jesus”. Apg. 4:12

Detta borde sägas om oss också!

Hans Sundberg

Biblisk förkunnelse sedan 1999