Kristen tro

Bibeln berättar att det finns en Gud som har skapat den här världen, alla djur och alla människor. Var och en finns med i Guds plan. Gud ville oss när vi blev till. Och Gud älskar oss var och en. Bibeln berättar om en personlig Gud, som har gjort allt för att vi skall få leva i gemenskap med honom.

Bortsprungen?
Problemet är att vi människor drar oss bort från Guds vilja och Guds tankar. Även om vi vet eller anar att Gud existerar, så har vi något i oss som vill gå vår egen väg. Vi har alla en ”kan själv”-mentalitet. Det är på sätt och vis positivt, det är det för alla barn. Men om det leder till att vi som Guds älskade springer bort från Guds omsorg och beskydd är det verkligen allvarligt.

Bli bra igen
Det största problemet är inte att vi gör det eller det felet. Det som gör det hela så svårt är att vi har något i oss som vänder ryggen åt Gud. Även om vi får förlåtelse och korrigerar oss, så har vi så att säga snart kört i diket igen.

Guds lösning på allt detta är att ge möjlighet till total försoning och total förlåtelse för alla som vill. Men det var ingen lätt match för Gud att åstadkomma det. Det kostade honom livet.

Den enda möjligheten för Gud att återigen få ta upp sina barn i sin famn, i detta livet och i det eviga, var att sända sin son Jesus som gav sitt liv för att vi skulle få hans liv. Han bytte sin gemenskap med Gud, mot vår ofrid med Gud. Denna ofrid som vi har på grund av vår drift att vända oss bort från Guds vilja och tankar. Därför är det bara Jesus som verkligen vet vad det innebär att Gud vänder bort sitt ansikte. Men Jesus gick igenom det för dig och han gjorde det färdigt. Helt färdigt.

Ditt ja och Guds JA
För att ta emot allt det underbara som Jesus gjorde när han gav sitt liv för oss, behöver vi bara säga vårt Ja till honom. Ja till att ta emot det han vill ge till oss, Ja till att börja leva med honom här på jorden och i evigheten. Ja till att börja leva vårt liv så som han vill.

Men det viktigaste Ja vi behöver är det som Gud ger till oss. När vi döps så säger Gud själv till oss: Du är nu mitt älskade barn. Lev nu tillsammans med mig. Det är Guds stora Ja till dig och viktigare än alla våra ja.

Frälsare?
Vi kristna talar ofta om Jesus som Herre och frälsare. Det gör vi för att vi gärna vill att Jesus är vår Herre, att han leder oss. Vi gör det för att vi litar på honom, att han vet bäst och att han vill oss väl. Vi säger också frälsare till Jesus. Frälsare eller räddare är ord som vi använder för att vi själva känner att det är inte för att vi har lyckats leva som kristna som vi får kallas Guds barn, utan för att Jesus har gjort allt för oss. Han är vår räddare, vår frälsare. Han har gjort allt. Vi har bara låtit han göra det också med oss.

Det är som om jag håller på och drunknar och ropar på hjälp. På stranden står Gud och kastar ut en frälsarkrans / livboj till mig. Frälsarkransen är Jesus själv och det jag behöver är bara att hålla fast vid denna frälsarkrans så drar Gud själv in mig till stranden, ger mig en skön varm handduk och torra kläder.

Vägen framåt
Vill du ta emot Jesus i ditt liv och börja leva tillsammans med honom? Skriv gärna till oss. Om du vill leva som kristen är det viktigt att du får hjälp till att komma in i en kristen gemenskap.

Biblisk förkunnelse sedan 1999