Lördag

Psalt 100
Höj jubel till Herren, alla länder, tjäna Herren med glädje.
Kom inför hans ansikte med fröjderop, vet att Herren är Gud.
Han har gjort oss, och inte vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.
Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov, tacka honom, lova hans namn.
Ty Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.
Psalm 635

Jesus säger: ”Jag kommer snart!” Upp 22:20
Jesus kommer snart tillbaka. Det har man nog sagt i alla tider. Dels som en varning, för när Jesus kommer tillbaka så avslutas vårt jordeliv och vi kommer antingen till himmelen eller till helvetet. Det är nu innan Jesus kommer tillbaka som vi har chans att säga vårt JA till Gud. Det är här på jorden vi har möjlighet att bli frälsta. Men det ligger också en stor tröst i det att Jesus kommer tillbaka. Det är när Jesus kommer tillbaka som lidandet och orättvisorna får ett slut, ja det är då som Satan får ett slut.
Då börjar det verkliga livet. Livet inför Guds ansikte i evighet.
Att tro att Jesus snart kommer tillbaka och att vänta på den dagen med glädje handlar inte om fantasier, dumhet eller döda teorier. Det handlar om en verklighetsförankrad livsstil. Denna livsstil hade de första kristna. Frukten av denna livsstil var ett stort allvar i tron, glädje och missionsiver. Apostlarna offrade allt för att evangeliet om Jesus skulle nå ut till alla folk. Det gällde frälsningen, ja det gällde livet, det eviga livet. Det är samma sak idag.
Utan Jesus har vi inte Livet. Därför måste alla som följer Jesus, kämpa för att människor skall bli frälsta. Vi måste gå in i bön för alla som inte har tagit emot Jesus i sina hjärtan och vi får inte sluta be innan alla är inne på den Himmelska Vägen som leder till LIVET.
Amen, kom Herre Jesus!!!

Jesus, gör mig redo inför din återkomst. Amen.
Fader vår
Psalm 317

Carl-Henrik Karlsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999