DJURENS VÄRDE OCH MÄNNISKANS ANSVAR

Debattartikel i Kyrka och Folk oktober 2014 som berör ämnet animalisk och vegetarisk kost. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Karlsson som privatperson, men den lyfter viktiga frågor ur ett bibliskt perspektiv och pekar på orättfärdighet i vår tid, vilket gör att den publiceras även här.

Kristen tro omfattar hela livet. Något som idag ligger i tiden är frågan om djurskydd och en kosthållning där vi inte utsätter djur för onödigt lidande och onaturligt beteende i djurfabriker. Många blundar för detta, antingen bokstavligt när det visas i media, eller bildligt talat när man tänker på vad vår tids djurhållning ofta innebär.

Produktion av animalisk kost är långt mer resurskrävande och tärande på skapelsen än vegetabilisk kost. Och ständigt kommer rapporter om hälsorisker med hög köttkonsumtion, vilket ger stora vårdkostnader. Även om svaren inte är självklara, kan man inte utifrån Bibeln avfärda kost och djurhållning som något Gud inte bryr sig om. Tvärtom.

Vi lever i en värld som alltid kommer vara bristfällig. Syndafallet har skett och vi föll med det. Men det kan inte tas som intäkt för fortsatt orättfärdighet. I väntan och längtan efter den nya skapelsen har vi ett kontinuerligt ansvar för vår hälsa, djurens väl och jordens framtid. Det är sant att dessa frågor inte rör vår tros centrum. Det är vid första anblicken inte heller en fråga som handlar om själva människovärdet. Men en uppvärdering av djurens värde utifrån Guds Ord, gör att människan uppvärderas så mycket mer. Om ett djur är skapat och så högt värderat av Gud, hur mycket mer värd är då inte en människa?

Det som skiljer människan från djuren är att vi är skapade till Guds avbild, till medveten gemenskap med Skaparen och med ansvar för det skapade. Det ger oss ett oskattbart värde, men också ett ansvar inga andra skapade varelser har. I begynnelsen fick människan växter till föda och djur som sällskap. Det är alltså ursprungstanken enligt Bibeln. Senare får människan även kött att äta, vilket även Jesus gjorde.

Att äta kött är att i tacksamhet ta emot det Gud ger. Vi har rätt till det, men det är inte alltid riktigt att utnyttja sin rätt. Problemet i vår tid handlar vare sig om dödandet eller om ätandet, utan om den behandling många djur får under sin livstid. Att utsätta djur för förtryck, lidande och ett påtagligt onaturligt och ovärdigt beteende är synd mot djuren, mot skapelsen och mot Skaparen.

Alla behöver inte gå över till en vegetabilisk kost, även om det sannolikt vore det bästa ur hälso- och miljösynpunkt. Ur djursynpunkt finns kött, mjölk och ägg från djur som fått leva ett gott liv – även om det i vår tid är ovanligt även i Sverige. Att äta det är inte fel. Men vi måste inse att vi alla har ett ansvar för det vi köper och äter. Inte minst kristna och judar har ett särskilt ansvar i det att vi lärt känna Skaparen och hans omsorg om varje varelse.

Idag är det inte svårt att välja bort kött och ändå få i sig en fullt näringsrik kost. Men många är så rotade i att äta kött att alternativet inte är aktuellt – oavsett det lidande man utsätter djuren för. Det är lätt och billigt att med argument skjuta över problemet på producenter och den lagstiftande makten för att slippa ta eget ansvar, men i slutändan är det konsumenterna som styr. Vi kan tycka att det är en droppe i havet att börja äta vegetariskt om ingen annan gör det. Men det hjälper de enskilda djur som inte behöver offras på egoismens och bekvämlighetens altare.

Idag är det vissa frågor som är på tapeten. Snart kan det vara djurfrågan som blir det på allvar och det är ingen vild gissning att Svenska kyrkan kommer haka på, välsigna det nya och balansera på vågen. Men idag har vi – som i allt och alltid vill hålla oss till hela Bibeln – chansen att inte bara haka på eller i efterhand kritisera avarter, utan med en bibliskt formulerad teologi gå före och ge vägledning i dessa frågor.

Carl-Henrik Karlsson, teol kand

Biblisk förkunnelse sedan 1999