Torsdag

Psalt 36

Herre upp i himmelen räcker din nåd och din trofasthet allt upp till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina lagar som det stora havsdjupet, både människor och djur hjälper du, Herre.
Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud.
Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.
De varda mättade av rika gåvor i ditt hus, och av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka.
Psalm 96

Du skall älska din nästa såsom dig själv. Markus 12:31
Detta är det näst viktigaste budet. Älska dina vänner. Det är kanske inte så svårt att förstå och ofta blir det så av sig själv, men Jesus säger att vi skall älska alla. Älska dina fiender, säger Jesus, alltså de som vill dig illa. Dem är det svårare att älska och ibland kan det kännas som en omöjlig uppgift, särskilt som vårt hjärta måste vara med. Kärleken måste komma ifrån vårt innersta så att det verkligen blir äkta kärlek vi utstrålar.
Men hur gör man då med sådana människor som man har svårt för att älska? Här behöver vi verkligen Guds hjälp, vi kan inte klara av detta på egen hand, vi måste hoppas på Herren och be om hans kraft och hans kärlek i våra liv så att det blir Gud själv som älskar i oss och genom oss. Gud vill verkligen hjälpa dig. Be om hjälp och förvänta dig att Jesus ger dig kraft att hålla vad han befaller.
Men vad kan det betyda konkret att älska sina medmänniskor. Här är Jesus, som alltid, vårt föredöme. En gång när lärjungarna och Jesus låg till bords reste han sig upp och började tvätta lärjungarnas fötter. Då blev Petrus upprörd och sade att Jesus aldrig fick tvätta hans fötter. Petrus visste sin plats. Jesus är Herre och Mästare och Petrus är en tjänare. Skulle någon tvätta fötter, så skulle det vara Petrus som tvättade Jesu fötter. Men Gud är sådan att han vill vara vår tjänare, för han älskar oss. Han älskar dig.
Gud vill att vi skall vara som Jesus, vi skall visa vår kärlek genom att tjäna och hjälpa våra medmänniskor.
Vi misslyckas ofta, men lika ofta vill Gud förlåta oss i Jesu namn och blod.

Jesus, med din hjälp vill jag älska alla. Amen.
Fader vår
Psalm 579

Carl-Henrik Karlsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999