Söndag

Psalt 63
Gud, du är min Gud, i gryningen söker jag dig.
Min själ törstar efter dig, i ett torrt land som försmäktar utan vatten.
Så skådar jag efter dig i templet för att se din makt och din ära.
Ty din nåd är bättre än liv, mina läppar skall prisa dig.
Ty du är min hjälp och under dina vingars skugga jublar jag.
Psalm 169

Han skall torka bort varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer, och varken sorg eller klagan, eller plåga skall finnas mer.Uppenbarelseboken 21:4
Himmelen skildras som en perfekt tillvaro. Där är kärlek och glädje och frid. Inget lidande på något sätt. Ingen död. Bara liv. I evighet. Det är så Gud vill att vi skall ha det. Endast det bästa är gott nog, för han älskar oss.
Det var så han hade tänkt det när han skapade världen.
Paradiset var underbart.
Men vad var det som gjorde Paradiset så skönt och vad är det som gör att himmelen är så fantastisk? Jo, det är Guds närvaro. I himmelen får vi möta Jesus. Honom kommer vi aldrig att få nog av. I himmelen skall vi få se Guds ansikte i evighet. Tror du på Jesus och lever i hans förlåtelse, då är du frälst och kommer till härligheten i himmelen. Men den som inte vill leva med Jesus kommer till helvetet där Guds närvaro helt saknas.
Lev därför nära Jesus i hans förlåtelse och be för dina medmänniskor att de också skall bli räddade.

Jesus, tack för att jag genom dig får komma till ditt underbara rike. Amen.Fader vår
Psalm 638

Carl-Henrik Karlsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999