Sverige behöver vända åter till Gud

Debattartikel av Carl-Henrik Karlsson, publicerad i DAGEN 2013-01-31

Detta är en vision för alla oavsett ursprungsland, religionstillhörighet, hudfärg.

Sverige är byggt på kristna värderingar och vår lagstiftning har rötter i de tio buden. Men vi har som enskilda och som nation steg för steg gått bort ifrån den kristna grunden. Jesus kommer snart och frågan är om vi är redo för den dagen.

Paulus uppmanar till bön och tacksägelse för alla människor. Om bön för de som har makt så att vi kan leva ett värdigt liv och så att vi kan nå ut med världens bästa budskap. Gud vill att alla människor ska få del av det eviga livet och leva i hans kärlek för alltid. Det är Guds djupaste längtan. Därför har han gett oss Jesus som förmedlare mellan Gud och människor. I denna bön får vi alla vara med, men Paulus riktar sig särskilt till männen, att de på varje ort skall be med renade lyfta händer (1  Tim 2:1–8).

Vi kan ha en kritisk hållning till makten, men samtidigt behöver vi se att de som har makt inte skulle haft den om den inte var dem given av Gud. Det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är förordnad av honom. Motsätter vi oss överheten så motsätter vi oss Guds ordning. De som är satta att styra landet är Guds tjänare. Det som sammanfattar Guds bud och ofta även Sveriges rikes lag är kärleken. Den sammanfattar – men upphäver inte.

Men det händer att överheten missbrukar sitt mandat och går emot Guds uttryckliga vilja. Då har vi bara ett alternativ – att lyda Gud mer än människor (Apg 4:19).

Politik och kyrka ska inte blandas ihop. De har var sina roller med olika ansvarsområden. Kyrkan ska inte styra ­politiken och politiken ska inte styra kyrkan. Något som i dag sker från båda sidor. Men den profetiska rösten som är grundad i Bibeln talar direkt till de båda att sköta sin uppgift.

Min dröm är att Sveriges folk vänder sitt hjärta till Bibelns Gud, vars namn och väsen är Kärlek, och att det varje dag på varje ort finns män och kvinnor som ber för landet med upplyfta händer.

Detta är en vision för hela Sverige – för alla som bor här. Oavsett ursprungsland, religionstillhörighet, hudfärg ­etcetera. Gud älskar alla och vill ge en god framtid för var och en – inte minst invandraren (5  Mos 10:17–19).

Låt oss förenas i bön att den helige Ande – genom biblisk förkunnelse – ska forma oss som enskilda och som folk. Låt oss över hela vårt land ta varandras händer och lyfta dem inför Herren. Han kommer att höra oss.

Carl-Henrik Karlsson, Ljungskile
Teol kand och missionsledare för Källan

Biblisk förkunnelse sedan 1999