Aktuell med ett tidlöst budskap

Av Carl-Henrik Karlsson.

Denna gång vill jag ta upp något som jag tror är oerhört viktigt i vår tid. Inom vissa delar kristenheten riskerar undervisningen att bli helt urvattnad. Den säger inget och ger inget. Har man hört budskapet några gånger så kan man det sedan. Men många vill ha det så. De vill att undervisningen skall rinna som vatten som svalkar, men rinner av lika fort. Det är heller inget budskap som håller att leva och dö på. Därför gör det ibland mer skada än nytta. I andra delar av kristenheten är det en jakt på att hela tiden leverera Andesmorda budskap som man fått direkt från Gud. Just för att det inte skall vara samma gamla vanliga budskap. Lite som kvällstidningarnas löpsedlar. Men jag tror att båda de här dikena handlar om att man vill ge det som lyssnarna vill höra. Ibland handlar det till och med om människofruktan, hur fint eller fromt det än verkar vara.

Men allt detta är främmande för den undervisning vi får från apostlarna och Jesus själv. Där handlar det inte om att förpacka budskapet så lent som möjligt eller att ständigt komma med det mer ultimata och Andesmorda budskapet än det andra. Predikanterna i Bibeln förmedlade inget annat än det som vi idag har i Bibeln – rakt in i den tid och situation de befann sig i. Det gjorde att deras ord alltid – inte bara när de fått ett ord från Herren – var andefyllt och ständigt aktuellt. Det är som om Bibelns ledare och förkunnare stod med Bibeln i ena handen och med den andra gav Bibelns ord vidare till dem de mötte. Med ena handen höll de säden och med den andra kastade de ut den över den goda jorden. Att gå in i detta befriar oss från kramp att ständigt leverera något, samtidigt som vi ständigt är aktuella och fyller ett verkligt behov hos dem vi möter. Kanske inte det de frågar efter, men Ord som förvandlar, ger liv, växt och öppnar upp för den helige Andes smörjelse i våra liv.

Vad är det då vi behöver höra? Vi behöver höra om Jesus, vad han har gjort för oss och vad han vill göra i våra liv. Samma budskap men ständigt målat på nytt för varje tid och för varje person. Även om du inte är präst eller pastor, så har du både möjlighet och ett ansvar att öppna upp för att Herrens ord alltid skall få bo och flöda bland dem du leder. Detta kanske är viktigare än någonsin om man tänker på Sverige och Norge. Vi måste stå tillsammans i denna vision och verka där vi är. Nu har vi möjlighet, men vi vet inte när natten kommer.

Gud välsigne dig i din kallelse och i din tjänst.

Biblisk förkunnelse sedan 1999