Onsdag

Psalt 84
Hur ljuvliga är inte dina boningar Herre Sebaot! Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar:
dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud.
Saliga de människor som i dig har sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar.
När de vandrar genom Tåredalen, gör de den rik på källor.
Psalm 213

Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av allt ditt förstånd och av all din kraft.Markus 12:29
Detta är det viktigaste budet säger Jesus. Älska Gud med hela ditt hjärta.
Gud vill att du älskar honom över allting. Det får inte finnas något i ditt liv som blir viktigare än Gud. Du kan inte ha ditt hjärtas kärlek i dina pengar som du har eller som du längtar efter.
Ditt största begär måste vara Gud.
Det får inte finnas något i ditt hjärta som blir viktigare än Gud. Du skall inga andra gudar ha jämte Jesus. För då kan du inte leva ditt liv så som Gud vill och Gud kan inte fullt ut välsigna dig. Vårt eget JAG kan ibland bli vår egen gud. När vår egen vilja blir viktigare än Guds vilja då har vi skapat oss en gud. Vår vilja måste alltid vara underställd Guds vilja. Vi älskar Gud bla genom att lyda honom.
När kung Salomo en gång fick möta Gud i en dröm sade Gud till Salomo:
”Be mig om vad du vill att jag skall ge dig.” Salomo som kände sig liten för sin uppgift att vara kung och domare över sitt folk sade då till Gud: ”Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont.” Han bad om ett lydigt hjärta istället för att be om rikedom, makt eller annat som vi människor kan längta efter.
Den bönen behagade Gud. Gud gav Salomo ett sådant hjärta, ett hjärta som var vänt mot Gud, följden blev att han blev den visaste människan.
När Salomo hade bett denna bön ville Gud också ge honom det han inte hade bett om, nämligen rikedom och ära.
Och om han följde Gud och gjorde hans vilja skulle han också få leva ett långt liv. Så gör nu den bönen till din:
SÅ GE NU DIN TJÄNARE ETT LYDIGT HJÄRTA.

Jesus, jag vill alltid tjäna, lyda och älska dig. Amen.
Fader vår
Psalm 280

Carl-Henrik Karlsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999