Tisdag

Psalt 23
Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.
Psalm 40

Jesus Kristus är densamme igår och idag och i all evighet.
Hebreerbrevet 13:8
Vi människor förändras hela livet. Men Gud förändras aldrig. Gud är alltid densamme. När vi läser om vad Jesus gjorde när han vandrade här på jorden kan vi se vad han vill göra idag.
För Jesus är densamme igår, idag och i all evighet.
Det är helt fantastiskt när vi förstår vad detta får för konsekvenser för oss.
Vad gjorde då Jesus när han vandrade på jorden? Bland annat så gjorde han under. Jesus vill göra under också i vår tid, också för dig. Jesus vill hjälpa dig när du är sjuk eller på annat sätt har det svårt. Han kanske inte alltid botar dig, men han vill alltid hjälpa dig.
Låt Jesus vara med i din vardag, och när du behöver hjälp, så be till Jesus och förvänta dig att han griper in på något sätt. Det som är övernaturligt för oss är naturligt för Gud.
Men det största Jesus gjorde här på jorden var när han dog på korset. Han tog ditt straff, det straff som du var värd pga dina synder. Genom Jesus kan du därför få syndernas förlåtelse och få leva med honom i evighet.

Jesus, tack för att du vill göra under också idag, också i mitt liv. Amen.
Fader vår Psalm 45

Carl-Henrik Karlsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999