4 budskap – 1 vision

Dessa fyra budskap är lätta att komma ihåg och innehåller det en människa behöver veta för att förstå vem Gud är, vad han vill och vi kan få del av det eviga livet. De går lika bra att använda i samtal med enskilda människor, som i en grupp eller i en predikan i en kyrka eller på ett torg.

Se de fyra delarna som stöd för att komma ihåg och förmedla det som dem du möter behöver höra. En grundmall. Men gör det på ditt sätt och lyssna in den helige Ande. Varje möte med en människa är unikt.

  1. Guds rike är nära. Gud som har skapat dig och hela världen, är närmare dig än någon annan. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Naturens skönhet, existens och enorma komplexitet visar på den som skapat allt.
  1. Gud som har skapat dig har också omsorg om dig. Han älskar dig. Jesus som är Guds son kom till jorden för 2000 år sedan. Han botade många sjuka och visade att Guds rike var nära. Jesus är den samma idag.
  1. Jesus berättade för 2000 år sedan för sina närmaste vänner att han skulle komma tillbaka. Vi ser nu flera tecken som pekar på att han kommer snart. Jesus kommer att döma alla människor. Jesus vill att alla skall få del av det eviga livet tillsammans med Gud, men frågan är hur vi har levt våra liv här på jorden.
  1. Gud vill att vi älskar oss själva, varandra och allt Gud har skapat. Även våra fiender. Men ofta lever vi inte i kärlek, även om vi vill det. Alla har vi syndat antingen i det vi gör, säger eller tänker. Ingen utom Jesus har levt utan synd. Han levde perfekt. Men vår synd gör att vår relation med Gud skadas och efter döden kommer vi bli evigt förlorade – vi skiljs från Gud för alltid. Men Gud sände Jesus till jorden för att ta på sig straffet för alla felsteg vi har gjort. Han offrade sig för dig. Om du ber honom om förlåtelse så får du fullständig förlåtelse och evigt liv. Du får då börja leva det nya livet med Gud och leva som han vill. Då kan du med glädje välkomna Jesus när han kommer.

Du som tagit emot förlåtelsen och lever med Jesus får nu vara med och föra budskapet vidare.

Kontakta oss om du vill ha bibeldelar eller andra evangelisationsmaterial att dela ut. Du kan också få vår reflexväst med budskapet: Vi förkunnar Kristus. (1 Kor 1:23)

I Lukas 10 står det att Jesus sände ut 72 lärjungar för att förkunna Guds rike och bota sjuka i de städer dit han skulle komma. Vår vision är att på liknande sätt stötta kristna att berätta om den kristna tron över hela vårt land. För Jesus kommer snart.

Biblisk förkunnelse sedan 1999