Grundstenar

12 punkter som hjälper dig att bygga och leva det liv som Gud har tänkt

Många kristna känner sig kraftlösa. Allt bara flyter, det finns inget som verkligen bär. Tron blir en teori och bönen ett krav. Men det finns hjälp, här är några råd, inte något som du måste, utan något som du får ta emot som en gåva.

Du blir inte mer kristen om du följer dessa enkla livsregler, men du får hjälp att komma i funktion, hjälp att leva det liv som Gud har planerat för dig. Du får en struktur i ditt liv som kan bära dig när du inte orkar. Herren kan genom dessa grundstenar rikt välsigna dig och använda dig. Låt varje punkt bli konkret i ditt liv. De hjälper dig att leva i bön, nära Gud och håller dig uppe även när du känner dig nere. Du blir inte så beroende av känslor utan kan hålla dig på en jämn nivå. Att leva så här ger dig inte frälsning eller några bonuspoäng, frälsningen är en gåva i Jesus Kristus. Dessa grundstenar är bara en hjälp att leva det liv som Gud vill att vi skall leva. Ett liv med och i Jesus så att vi kan leva ut Gud genom den helige Ande.

Carl-Henrik Karlsson


 1. Älska dina medmänniskor, särskilt de som saknar kärlek
 2. Var ödmjuk, låt gärna andra få den största tårtbiten
 3. Lyssna mycket, på människor och på Gud
 4. Lev i total lydnad för Herren och Guds Ord
 5. Ta andligt ansvar, Gud vill använda dig, du behöver inte alltid veta hur, det viktigaste är att du är villig och i allt lyder Gud
 6. Var öppen för den helige Ande, så att du låter Herren leda dig i allt
 7. Ha en bestämd tid på dagen då du blir stilla i inre och yttre mening. Läs i Bibeln, ett stycke varje dag, i ordning. Be för din hemförsamling, missionen och för Israels land och folk. Vila i Gud
 8. Be Livets bön varje dag
 9. Försök att få en hemförsamling där du kan lära känna församlingen och församlingen kan lära känna dig
 10. Gå på gudstjänst varje söndag, låt det vara en speciell dag, kom ofta till nattvarden
 11. Ta emot biblisk förkunnelse på olika sätt, låt Guds Ord påverka dig och forma dig och dina tankar
 12. Ge pengar till hjälpverksamhet och mission , ungefär en tiondel av din inkomst efter skatt

Biblisk förkunnelse sedan 1999