VARFÖR SYNDAR MÄNNISKAN?

Sammanfattning av Roland Kristenssons predikan i Grinneröds kyrka, vid Källans kyrkodag 22 februari 2015.

Psalm 372.

Detta är en viktig existentiell fråga. Hur kommer det sig att människor syndar? Det är ju både dumt, korkat och onödigt. Många teologer, filosofer, psykologer, politiker, medicinare har försökt sig på förklaringar, men har inte kunnat ge ett fullständigt svar på denna fråga.

Dagens text visar på den för många människor okända faktor i tillvaron som kallas djävulen eller satan. Han är förstöraren och förföraren, den onda makten som ständigt lurar och lockar oss till det onda. Hans största list är att han lurat människor att tro att han inte finns! Därför räknar man inte med honom i den moderna världsbilden. I dag heter det ofta: ”Innerst inne är människan god”. Problemet är bara att synden och ondskan finns kvar.

Kristen tro och lära säger alltså: det finns en ond makt, som lockar människan att synda. Vi kan läsa om det redan i Bibelns skapelseberättelse. Paulus säger: ”syndens följd är döden”, en tillvaro utan Gud och utan liv. Men Gud älskar sin skapade värld och sänder efter ett rådslut av evighet sin Son att frälsa människan och ge henne livet tillbaka. Jesus Kristus är den nye Adam, som säger nej till Frestaren.

Att människan syndar beror på att hon ger efter för frestelsen. Detta gör hon eftersom hon ”innerst inne” i n t e är god utan bär på arvsynden eller syndafördärvet. När en människa låter sig luras av den moderne och tidsanpassade frestaren, som slutat med att bära ”bockfot och svans” och som talar nutidens språk, är synden ett faktum.

Det går att avvisa frestaren och frestelsen. Först genom att ha kunskap om att han existerar och hur han verkar. Att inte bli förvånad över att det onda sker.

”Gå din väg, satan” säger Jesus. Vi kan inte hindra frestelsen att komma, men med Guds hjälp kan vi hindra att den får makt över oss.

Det viktigaste medlet att övervinna frestelsen till det onda är att göra som Jesus. Han visar oss det bästa vapnet: Guds Ord. Jesus gav ett enda svar på alla frestarens förslag: ”Det står skrivet”. Skriftens ord har denna kraftiga verkan. De är dödande vapen mot djävulen och all ondska. Vi får följa det gamla rådet: ”hålla fast vid Herrens ord, vaka, bedja och strida och efter sin Frälsares anvisning ofta bruka hans heliga Nattvard.”

Biblisk förkunnelse sedan 1999