Minnesblad

Skicka ett minnesblad i samband med begravning.

1. Sätt in en gåva till Källan och skriv t.ex. ”Minnesblad för … från … Skickas till följande adress: … ”

2. Om det är ont om tid, kan man först ringa till kassören och framföra beställningen, och efteråt göra inbetalningen.

Kontaktuppgifter
Anders Eliasson, kassör, 070-401 55 30.

Plusgiro: 495 73 12 – 4

Så här ser Källans minnesblad ut.

Biblisk förkunnelse sedan 1999