Carl-Henrik Karlsson

Carl-Henrik Karlsson grundade Källan 1999 för att förmedla biblisk förkunnelse på olika sätt och till så många som möjligt.

Carl-Henrik Karlsson

Carl-Henrik föddes 1975 i Lund i södra Sverige och döptes samma år. Snart flyttade familjen till västkusten och Bohuslän. Hans föräldrar är präst och diakon, vigda av biskop Bertil Gärtner, respektive biskop Bo Giertz.

Efter grundskolan praktiserade han ett år i Lane Ryrs församling utanför Uddevalla. Ungdomsgruppen präglades av trohet till Guds Ord och Jesus som vår frälsare. Han var i ungdomstiden även mycket i Bäve församling, Uddevalla, med tyngd på gemenskap, lovsång och bön. Gymnasiet fick vänta ytterligare ett år, då han även tillbringade en tid på Gamla Hjelmseryd i Småland, där han fick möta en ny form av kyrklighet med rik liturgi och förankring i Kristi kyrka över hela världen i alla tider. Under denna tid formades tron och det var även då han fick sin kallelse till präst, samt fröet såddes till det som flera år senare skulle bli Källan.

Efter att 1996 ha tagit studenten (samhällsvetenskapliga programmet med humanistisk inriktning), gifte han sig samma år med sin Elisabeth. De fick barn 1997 och 1998. Han gick Bibellinje (1997) och Svenska kyrkans grundkurs på Helsjöns folkhögskola (1998).

1999 grundade han Källan. Carl-Henrik har liknat det vid att fröet nu lades i jorden, ett frö som burits i flera år.

Efter att ha utbildat sig till Omvårdare och arbetat inom vården en tid, började han läsa teologi i Göteborg och fick sin teologie kandidatexamen 2006.

2005 började han en tjänst som församlingspedagog i Hjärtum och Västerlanda församlingar, och sedermera i Fuxerna-Åsbräcka församling, Lilla Edet. Sedan 2017 är han församlingspedagog i Backa församling, Göteborg.

Han är författare till Följ med och se, På Guds uppdrag och Skapade till man och kvinna.

Carl-Henrik har även varit med och grundat TV16, föräldranätverket Eunike och biståndsorganisationen Nordiska Lutherhjälpen. Samt är ordförande i RKF (Riksförbundet Kristen Fostran).

Biblisk förkunnelse sedan 1999