Testamente

Vid testamentering är det viktigt att det bevittnas och styrks av två personer som ej är släkt och ej kommer att ärva dig. För att undvika tveksamheter är det bra att skriva att testamentet avser ”Källan, med organisationsnummer 802415-9710.”

Vid upprättande av testamente rekommenderar vi att använda juridisk hjälp. En möjlighet är att vända sig till Vasa bouppteckningsbyrå som tar 1500 kr för upprättande av testamente och sedan förvarar det för en engångskostnad för 750 kr. När den som skrivit testamentet avlider, får bouppteckningsbyrån kännedom om detta via Skatteverket, och meddelar då att ett testamente finns. (Kostnaderna gällde år 2015.)

Biblisk förkunnelse sedan 1999