Källans givartjänst

Var med i Källans givartjänst och sänd ut arbetare för att fler skall få ta emot biblisk förkunnelse och undervisning. (Rom 10:14-17)

Bidra varje månad med 450 kr, 900 kr eller valfritt belopp. Pengarna går till ersättning för arbetstid och resor. Märk inbetalningen med “Källans givartjänst”. Varje månad får du via e-post en personlig rapport.

Vill inspirera till Israelsmission

Sommaren 2017 kom Andreas och familjen tillbaka till Norge (han är skåning och hans fru är norska), efter sex års tjänst i Haifa, Israel för Den norske Israelsmisjon. Sedan 1999 är Andreas gift med Helene och vi har tre döttrar på 15, 10 och 1 år.

Andreas är utbildad vid det som en gång hette Fjellhaug Misjonsskole, Oslo (M.Div.), och han avslutade sedan sina teologistudier (Cand. Theol.) vid Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo. Han har varit församlingspräst i Huancané, Peru, utsänd av NLM 2001-2005, och Representant i Israel för Den norske Israelsmisjon, bosatt i Haifa, Israel (2011-2017), med hebreiska som huvudarbetsspråk. Andreas har också tjänstgjort som präst i Den norske kirke, bla som ungdomspräst i Sørum (2006-2011).

Sex år i Israel har satt spår hos Andreas. Han reste dit som ”kristen”, och kom tillbaka som ”hednakristen”, dvs. med en förnyad förståelse av att evangelium först och främst är för det judiska folket, medan alla andra folkslag är inbjudna ”i andra hand” till att tro på Jesus Messias. Andreas firade gudstjänst i en messiansk församling, något som gjorde honom uppmärksam på skillnaden mellan att läsa ”om judarna i Bibeln” och att läsa ”tillsammans med det judiska folket”.

Några teman som Andreas arbetat med under sin tid i Israel:

  • ●     Bibelns judiska kontext
  • ●     Profetior om Messias i Tanakh (GT)
  • ●     Judiska högtider i historia och nutid
  • ●     Messianska judar – historia och nutid
  • ●     Att hantera kyrkans antijudaistiska arv
  • ●     Historia och samhällskunskap om Israel och Mellanöstern
  • ●     Kurs i hebreiska enligt önskad nivå och omfång (bibelhebreiska och modern hebreiska)

Andreas är idag med i Källans styrelse och vi vill än mer ta vara på hans kunskap, erfarenhet och starka hjärta för frågor kring Israelsmission. Vi drömmer nu om att sända ut Andreas så att han i vårt land kan lyfta dessa frågor, inspirera, fördjupa och engagera så att vi tar Källans nuvarande arbete till en ny nivå. Därför inrättar vi nu en Givartjänst så att du som Källanvän kan vara med och sända ut Andreas. Om vi frigör tid för Andreas att arbeta med detta kommer det leda till att vi kan sätta Israelsmission på kartan i vårt land, vi kan ge kristna fördjupning samtidigt som vi stärker vårt arbete så att fler judar kan lära känna sin efterlängtade Messias.

Vi har inte resurserna, men vi tror att vi tillsammans med er våra vänner kan bära detta. Vi drömmer om det och vi ber att denna dröm skall förverkligas. Men då behöver vi kanske tio personer som verkligen tror på detta. Vi är så tacksamma för alla små och stora gåvor.

Men för att göra denna satsning – med början en liten deltidstjänst – behöver vi kanske tio hushåll som tar Andreas till sitt hjärta och genom Källan sänder ut honom i tjänst. Vi har gjort det förut. Tillsammans har vi gjort det omöjliga.

Känner du att detta är för dig, så hör av dig så att vi vet om vi kan gå vidare. Jag känner personligen Andreas från min resa till Israel för några år sedan. Jag har fullt förtroende för honom och vet vilken potential det finns i honom. Jag önskar att ni var och en får lära känna honom och själva känna den inre glöd han har för frågor kring Israelsmission. Det är inget teoretiskt, det är levande kunskap, ett stort kontaktnät, solid erfarenhet och en inre glöd.

Carl-Henrik Karlsson
Ordförande

Biblisk förkunnelse sedan 1999