för att fler skall lära känna messias

cropped-Källans-logotype-en-vattenström.png

Källan 1999 – 2019

In english


Lördag 14 september, Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3, Göteborg

Israel och evangelium om Jesus

9:30 Fika

10:00 Inledning

10:15-11:00: Var kom hatet ifrån? Några exempel från anti-judaistisk och ersättningsteologisk kyrklig historia. Rolf Gunnar Heitmann

11:15-12:15: Att tro på Jesus för sin egen del, och ändå inte vittna om honom för hans eget folk. En analys av nutida kyrkliga dokument i Sverige (Guds vägar) och i Tyskland (Judenchristen – jüdische Christen – »messianische Juden«). Rolf Gunnar Heitmann

LUNCHPAUS

14:00-15:15: Varför är det viktigt för (hedna-)kristna att vittna om Jesus för det judiska folket? Avi Snyder (engelska, tolkning till svenska)

15:30-16:15: Några tips: Hur kan en (hedna-)kristen dela evangelium med det judiska folket? Avi Snyder (engelska, tolkning till svenska)

16:15-16:30 Avslutning

 

Rolf Gunnar Heitmann kommer från Norge och är generalsekretarere i Källans norska systerorganisation, Den norske israelsmisjon. Hans många kontakter och kunskaper från åtskilliga tjänsteresor till Östeuropa och Israel är gedigna.

 

Avi Snyder växte upp i et konservativt judisk hem i New York och kom till tro på Jesus 1977. Sedan 1978 har han tjänstgjort i organisationen Jews for Jesus. Han bor i Budapest och leder Jews for Jesus arbete i Europa och det tidigare Sovjetunionen. 2017 gav han ut boken ”Jews Dont Need Jesus & Other Misconceptions”. Den som har hört Avi berätta om sitt liv och sin tro glömmer inte så lätt.

 

Arrangörer: Källan och Församlingsfakulteten.
Konferensen är gratis. Det tas upp en kollekt till arrangörerna.


 

Källan grundades 1999 och verkar för att fler judar, men även andra, skall få ta emot biblisk förkunnelse.

Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de skall bli räddade. Rom 10:1 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. Rom 1:16

Gud har något gott att säga till varje människa och vi vill vara med och förmedla det. Till judar – att Messias har kommit. Till icke-judar – att det finns hopp för varje människa. Till alla – att Jesus snart kommer tillbaka.

Vi vill även ge undervisning till kristna om våra judiska rötter och det judiska folkets betydelse idag, samt öka kännedomen om judar som lever i tron på Jesus som Messias.

 

 

 

Biblisk förkunnelse sedan 1999