Vad vi gör

Genom egna kanaler och samarbetspartners når vi ständigt ut till judar och andra med biblisk förkunnelse och undervisning.

Källans arbete för det judiska folket kallar vi Israelsmission – för vår mission (vårt uppdrag) är att verka i Israel och för dess folk. I Sverige har detta rötter till 1875 och är ett arv Källan idag för vidare.

Vår längtan är att fler judar fördjupas i judisk tro och liv, och får lära känna juden Yeshua (Jesus) som messias. Vi vill också förmedla kunskap och information om kristendomens judiska rötter, samt om Jesustroende judar i historia och nutid.

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. Rom 1:16  Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de skall bli räddade. Rom 10:1

 

Tidigare arbete

Indien – en satsning 2007

Biblisk förkunnelse sedan 1999