Judarnas historia i Ungern, del 2/3

Ungerns judar under de två världskrigen
Av Jonathan Weichbrodt

Under första världskriget dog 10 000 av Ungerns judar i strid. Kungariket Österrike-Ungern föll samman i slutet av kriget och snart därefter kom Ungern under ett kortvarigt kommunistiskt styre. Detta mötte starkt motstånd vilket ledde till att Ungern åter blev en självständig monarki. 

Många judar anklagades för att ha förrått Ungern och tusentals dödades i massaker. Läget lugnades dock efter hand och judar fick delvis större rättigheter under 20-talet.

Under 30-talet ökade dock antisemitismen kraftigt i samband med ett ökat nazistiskt inflytande. År 1938 antogs en lag som begränsade antalet judar inom industrin och kommersiella branscher till 20%. Denna följdes av en lag 1939 som begränsade judars ekonomiska friheter. Situationen försämrades ännu mer under andra världskriget. År 1941 infördes en variant av Nürnberglagarna, vilken bland annat förbjöd giftermål mellan judar och icke-judar. År 1942 skedde en massaker av 1000 judar i Novi Sad i nuvarande Serbien. År 1943 beräknas 40 000 judar ha dött, under kriget mot Sovjetunionen, i en flykt från den röda armén.

År 1942 antogs, under press från det nazistiskt styrda Tyskland, en plan av premiärminister Miklus Kellus om att utföra ”den slutgiltiga lösningen” i likhet med vad som planerades i Tyskland, men med skillnaden att Kellus försäkrade att detta skulle utföras efter kriget. De nazistiska påtryckningarna att deportera landets judar under kriget ökade men Kellus vägrade att göra detta direkt, men förbjöd judar att delta i offentlig verksamhet.

I mars 1944 invaderades landet av Tyskland, med hänvisning till att Ungern inte hade utfört ”den slutgiltiga lösningen”. Strax därefter tvingades 400 000 judar in i ghetton och i maj började deportationerna till Auschwitz.

Många judar sökte hjälp av utländska ambassader, och en svensk delegation lyckades på initiativ av Per Anger förhandla med tyskarna så att en grupp judar som gavs skyddspass skulle behandlas som svenska medborgare. På så sätt gavs skydd åt 700 judar. Vidare uppmärksammades detta försök av Sverige att rädda judar av USA som utsåg Raul Wallenberg till att leda en expedition för att försöka rädda judar. När Wallenberg kom till Ungern i maj 1944 hade dock redan 400 000 judar deporterats. 

Dessutom skickade den svenske kungen H.M. Gustav V ett brev till Ungerns riksföreståndare Miklós Horthy i vilket Horthy uppmanades att stoppa alla deporteringar av judar till Auschwitz. Detta hörsammades och godkändes även av tyska myndigheter, vilket kan ha berott på att Heinrich Himmler ville få till ett fredsavtal med de allierade. Resultatet blev att deportationerna (åtminstone för stunden) stoppades och att 1600 judar som var på väg att deporteras skickades tillbaka till Budapest.

Wallenberg utfärdade svenska skyddspass till judar för att rädda dem från förintelsen. Han använde sig av mycket okonventionella metoder. Bland annat använde han sig av mutor och utfärdade tre gånger så många skyddspass som han hade tillåtelse för. Han hade bland annat flera hundra judiska medarbetare vilka inte tvingades bära den gula stjärnan. Vidare ordnade han så att 15 000 judar fick bo i så kallade ”svenska hus” som han grundade i Ungern.

Under 1944 organiserade nazisten Adolf Eichmann (som kan ses som den som var ansvarig för ”den slutgiltiga lösningen”) sina ”dödsmarscher”, i vilka judar tvingades gå hundratals kilometer i syfte att svälta ihjäl eller på annat sätt duka under. Wallenberg var under dessa mycket aktiv med att dela ut skyddspass, mat och mediciner. I samband med deporteringar via järnvägen, ställde han sig vid tågen, klättrade upp på tågtaken och delade ut skyddspass och förmådde tyska soldater att släppa många som fått dessa skyddspass. I slutet av kriget i januari 1945 planerade Eichmann att mörda alla judarna i det största ghettot i Budapest. Wallenberg hotade därpå den ansvarige för operationen August Schmidthuber att han skulle hängas som en krigsförbrytare efter kriget om han genomförde detta. På detta sätt lyckades Wallenberg hindra att massakern utfördes.

Sovjetunionen invaderade bara dagar därefter Ungern i vilket ungefär 120 000 judar överlevde kriget. Enligt Per Anger räddade Wallenberg 100 000 judars liv. Wallenberg tillfångatogs därefter av ryssarna. Ryska källor har uppgivit att han dog fängslad av Sovjet 1947.

Det råder många spekulationer om hur, när och var han dog och vissa källor hävdar att han levde ända till 1980-talet. Oavsett vilket är han otvivelaktigt en stor hjälte och han har blivit postum hedersmedborgare i Israel, USA och Kanada. År 1963 blev han räknad som ”rättfärdig bland folken” av det israeliska muséet Yad Vashem.

Genom Raul Wallenberg, som dessutom kom från ett lutherskt sammanhang, finns det något att bygga på i relationen mellan svenskar (inte minst lutheraner) och judar i Ungern. Wallenberg kan verkligen vara en inspiration i att fortsätta stötta judar i Ungern.  

Utan att på något sätt jämföra situationen i Ungern nu och då, eller oss med Raul Wallenberg, så vill vi också göra någonting för Ungerns judar. Vi stödjer nu Jews for Jesus i Ungern. Vår bön är att detta inte bara ska vara materiellt men även bidra till människors frälsning.

Källor:
Bibelöversättning: Svenska folkbibeln
https://www.jewishvirtuallibrary.org/raoul-wallenberg-3
https://www.jewishvirtuallibrary.org/hungary-virtual-jewish-history-tour
https://www.yadvashem.org/righteous/stories/wallenberg.html

Läs om Ungerns judar i modern tid 

Biblisk förkunnelse sedan 1999