Om judarnas historia i Ungern, del 3/3

Ungerns judar i modern tid 
Av Jonathan Weichbrodt

Efter andra världskriget fanns bara runt 140 000 judar kvar i Ungern jämfört med de 750 000 år 1941. Många av de antisemitiska lagarna som fanns under andra världskriget avskaffades och 250 judiska församlingar återställdes, men många överlevare av förintelsen fick inte tillbaka sin egendom.  Pogromer bröt på nytt ut 1946 på flera ställen. Detta bidrog till flera vågor av emigration av tusentals judar till Israel. Dock erkände ungerska myndigheter judiskt liv i Ungern och garanterade rätten till att få utföra sin tro. Detta kan ha påverkats av staten Israels etablerande år 1948.

År 1949 ökades dock kraftigt det kommunistiska inflytandet över landet, vilket var kopplat till att Röda armén ockuperat landet 1945. En ny konstitution antogs och Folkrepubliken Ungern bildades. Detta ledde till nya restriktioner mot judiska institutioner och många judiska skolor tvingades stänga. Vidare förbjöds migration till Israel. År 1956 inträffade Ungernrevolten i vilken många, inte minst studenter, deltog i massdemonstrationer. Dessa försöktes stävjas av Röda armén som gick in i landet, vilket ledde till att 20 000 människor dödades. Som en konsekvens flydde 200 000 människor landet varav 20 000 judar. I slutet av 50-talet fanns många ekonomiska begränsningar mot judar trots vissa liberaliseringar i övrigt.

År 1967 begränsades landets kontakter med Israel. Under 70-talet så minskade antalet judar till 60 000 varav 50 000 bodde i Budapest.

År 1989 då Sovjetunionen föll upphörde dock restriktionerna mot judar och relationerna till Israel återställdes. Inte minst Budapest är idag fortfarande präglat av judiskt liv och i landet produceras mycket kosher-mat vilken också exporteras till andra länder. Idag finns även tre judiska skolor i Budapest. Det finns en judisk-kristen dialoggrupp i staden och även olika organisationer som arbetar för att stötta överlevande från förintelsen. Vidare finns det totalt 20 synagogor i Ungern och tolv rabbiner. 

Som tidigare nämnts finns Jews for Jesus i Budapest, vilket är en organisation som når ut med evangeliet till inte minst många judar. Undertecknad har ställt ett antal frågor till Kata Tar som arbetar för organisationen.

Kan du berätta om grundandet av Jew for Jesus i Budapest och om vad Jews for Jesus har gjort för staden Budapest?

Vår gren i Budapest grundades av tre personer i november 2011: Avi Snyder (dåvarande europeisk ledare för Jews for Jesus), Aaron Lewin (Avi’s dåvarande projektansvarige) och Kata Tar (jag själv, en Jews for Jesus-missionär – den enda som var stationerad i Budapest). Redan från början gick vi ut på gatorna iklädda Jews for Jesus-T-shirts för att dela ut evangelisationstraktat på ungerska. Vår mötesplats var Avis’ eller min lägenhet. Vi hade inget kontor under sju år. Vi organiserade vår första evangelisationskampanj samma år. Det hjälpte oss att komma i kontakt med många kristna som senare blev kvar inom arbetet som volontärer eller personal. Vår huvudaktivitet då var att evangelisera på gatorna vilket var bra för att lyfta fram bilden: Jews for Jesus (mot alla odds finns det judar som tror på Jesus) och för att så tusentals evangelisationsfrön. Jag hade redan judiska vänner så jag startade med att besöka dem.  

Hur har Jews for Jesus kunnat nå ut med evangeliet till judar?

Vi har verkligen mött judar på gatorna och flera av dem har blivit lärjungar. Efter den inledande kontakten har vi skickat evangelisations-material, mejlat och ringt dem. Vi bjöd in de till våra shabbat-möten och våra messianska festivaler (Pesach, Sukkot osv.). Vi har även haft bibelstudier med dem.

Under åren har våra sätt att finna judar multiplicerats: Vi besökte judiska evenemang, och mötte även rabbiner och rabbin-kandidater. Vi började genomföra undersökningar för intellektuella judar. Vi organiserade speciella evenemang såsom konstutställningar, filmvisningar (vi gjorde en film med titeln: Varför lider det judiska folket?) och konserter (vi gjorde till och med en skiva med messianska sånger på hebreiska och ungerska. Vi startade en webbsida med många artiklar där vi besvarade frågor sökande judar kan ha. Vi blev systematiskt aktiva på Facebook och Instagram. Vi startade online-evenemang, bjöd in folk till zoom-möten och spelade in och publicerade undervisnings-klipp. Nyligen har vi börjat göra Podcasts angående veckans Torah-avsnitt. Vi gav ut Hanukkah-gåvor till förintelseöverlevare och spelade in videoklipp där vi tänder Hanukka-ljus.

Kan du ge några råd för hur man kan dela tron med en israelisk (eller judisk) gäst på ett ödmjukt sätt?

Jag har liten erfarenhet av israeler, men jag har lagt märke till att allt de ser på hebreiska drar till sig deras uppmärksamhet. Så bibelord på väggen på hebreiska kan ge upphov till bra konversationer. En av våra vänner i Jews for Jesus hade en liknande idé och anlitade en messiansk judisk konstnär till att måla illustrationer av Matteusevangeliet. Målningarna innehöll mycket hebreiska (böner och gammaltestamentliga profetior). De hängde helt enkelt på väggarna och talade till betraktaren. De gav upphov till konversationer med värdarna om målningarna.

De flesta israeler har inte europeisk bakgrund och har färre fördomar om kristna. De kan vara nyfikna på kristen kultur i Europa (kyrkor, målningar, statyer). Om värdarna tar sig tid att visa dem runt, så kan de introducera evangeliet eller tala om kristen historia utan att dölja de skamfyllda delarna: pogromer, korståg, inkvisitioner, falska anklagelser (till exempel blodsanklagelser) osv. De kan ta upp detta för att ödmjukt erkänna dem som synder och uttrycka ånger. I Budapest finns många byggnader som är designade av judiska arkitekter och finansierade av judar. Judar ligger bakom industrialiseringen och många innovationer. Dessa detaljer är av intresse och det är viktigt att poängtera att kallelsen för det judiska folket är att välsigna nationerna och vara ett ljus för dem. Det är en bra anledning att tacka dem. Detta kan enkelt leda in på Abrahamslöftet om hans avkomma. 

Det tredje som kan vara användbart är att känna till det moderna Israels historia och löften om landet. Det kan vara en oerhörd uppmuntran för dem att se att en icke-jude känns vid deras gudagivna rätt att bo i landet Israel. Detta är något de troligen inte vet: det finns löften om landets framtid och Messias återkomst, det messianska riket och Israels speciella status bland nationerna. Det är bra att fråga dem om dessa saker och se vad de tänker och tycker. 

Ett bra ämne är frågan om utkorelse. De flesta av dem tycker inte om idén att de är ett utvalt folk, eftersom de tänker att detta är odemokratiskt. Detta beror på att de inte förstår vad denna utkorelse är. Att vara en prästerlig nation innebär mycket mer ansvar inför Gud än för de andra nationerna.

Alla dessa ämnen är bra för att komma in på ämnen och hjälpa dem att se, att värden inte är emot dem eller Israel. Han har faktiskt en oerhörd kärlek till Israel. Då kommer evangeliet bli väl mottaget.

Har du någon hälsning till svenskar med en längtan att välsigna Israels folk?

Jag har en svensk-ungersk broder i Herren. Han spenderar mycket tid I Ungern för att välsigna ungrare (och judar) med evangeliet. Jag vill tacka er för er strävan att välsigna mitt folk med Guds kärlek och att även uppväcka deras avund så att de inser att ni känner deras Gud, deras Messias och deras Bibel mycket bättre än dem själva. Må Gud välsigna er och er nation rikligt i enlighet med hans löften.

Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade (Första Mosebok 12:3)

Källor:
https://www.jewishvirtuallibrary.org/raoul-wallenberg-3
https://www.jewishvirtuallibrary.org/hungary-virtual-jewish-history-tour
https://www.yadvashem.org/righteous/stories/wallenberg.html
Bibelöversättning: Svenska folkbibeln

Biblisk förkunnelse sedan 1999