Vittnesbörd från Kristianstad

Runt om i vårt land delar människor med sig av evangeliet till andra människor. Gunnel Jönsson, som bor i Vinslöv men arbetar i Kristianstad, berättar här om hur hon en gång fick vara ett redskap i Guds hand.

I varje stad finns människor som är öppna för Herren Jesus, så även i Kristianstad! På min massagemottagning får jag uppleva att Herren Gud är ute och söker. Under året som gick blev detta så påtagligt när en av mina kunder ringer en söndagskväll och undrar om vi kan träffas dagen därpå.

Med iver i rösten uttrycker hon att hon vill komma redan på förmiddagen. Efter mycket kamp följer hon med mig till en bönehelg, där hon till skillnad från mig stannar hela tiden, och nyss hemkommen ringer hon nu för att berätta. När hon väl kommer till min mottagning berättar hon oavbrutet under nära en timmes tid om vad Jesus gjort med henne, och ber därefter för mig. Jesus fick föda tro i hennes hjärta! Gud är god!

Några månader tidigare hade hon för första gången bokat tid hos mig för massage. När hon lagt sig på britsen frågar hon ganska snart om jag gör healing också. Jag svarar nej, men att jag ber – jag ber till Jesus! Hennes omedelbara respons är: Ja, jag söker Jesus. Jag vill ha honom i hjärtat. Jag får gärna be för henne och vi kommer överens om att be att Jesus skall komma in i hennes hjärta. Därefter träffas vi ganska regelbundet till bibelläsning och bön samt även en och annan gudstjänst.

Hon är idag en bönemänniska som ivrigt berättar om Jesus, och före årets slut fick hon vara det mänskliga redskapet i att leda tre människor till – som det verkar – en levande tro på Herren Jesus Kristus. Min bön är att dessa ska bli bevarade intill änden och ännu fler få ett livsförvandlande möte med HONOM.
Din frimodighet har med sig stor lön.

Biblisk förkunnelse sedan 1999