”Varför har ingen berättat det här för mig?”

Av Rolf Heitmannn
Generalsekreterare Den Norske Israelsmisjon
Översättning: Ing-Marie Aronsson

”Varför har ingen berättat det här för mig?” När judar kommer till tro på Jesus som Messias, är det ofta den frågan som dyker upp. Att Nya Testamentet är en judisk skrift, och att Jesus var judisk är fullständigt okänt för dem. Det är det fortfarande för de allra flesta judar.

Från början var Jesusförsamlingarna betraktade som en judisk folkrörelse. De Jesustroende judarna övergav inte sina traditioner. Mannen från Nasaret var jude. Det var också hans första efterföljare.

Gudsfolket med gemensamma rötter blev emellertid mer och mer splittrat. Den rabbinska judendomen och den kristna kyrkan, med sina judiska rötter, kom i motsatsställning till varandra. Gemenskapen i Gudsfolket blev bruten.

Judarna är inte så speciella. I grunden är det inte någon skillnad på judar och oss andra. Aposteln slår fast att det inte är skillnad på judar och greker när det gäller gudsrelation och frälsningsväg. Alla har samma Herre, och han är tillräckligt rik för alla som åkallar honom. (Rom 10:12) Jesus är den judiska vägen till frälsning. Därför har han också blivit vår väg.

Judarna är speciella. Samma apostel slår ändå fast att judarna har en särställning. Som Guds utvalda folk har de fått del i ett uppdrag som innebär både löften och förpliktelser. Utkorelsen ger det judiska folket en särställning. Betyder det att Gud gör skillnad på folk? Ja, i fall utkorelsen varit menad att ge ett folk speciella privilegier för folkets egen skull. När Gud kallar judarna för sitt egendomsfolk är det emellertid ingen premiering. Det handlar om ett uppdrag: Guds välsignelse skall nå alla folkslag.

Vi är alla speciella. Har du tänkt på att det var just för sin egen skull som Gud valde ut det judiska folket? Han hade en plan för dig och världen. Genom det judiska folket ville han göra den känd och tillgänglig. Det gäller ännu. Guds plan är att vinna världen tillbaka till sig själv, och i den planen spelar det judiska folket en avgörande roll.

Är inte alla judar kristna? Så frågade den mogna kvinnan i bönehuset. Hon hade troligen hört mycken förkunnelse, men den här frågan var inte klargjord. Visste du att mindre än 3 promille (3 av 1000) av judarna i Israel i dag tror på Jesus som Messias? Den mest berömde juden av alla är huvudsakligen okänd bland sina egna. Så får det inte fortsätta!

Tillbaka till judarna. Vi känner oss djupt tacksamma och glada för att evangeliet om den judiske Jesus, Guds och Marias son, har gjorts känt för oss. Vi vill gärna ge evangeliet vidare. Och vi vill ge det tillbaka till dem som det från första början tillhör. Aposteln kallar detta en skuldförbindelse som han gärna vill avbetala.

Detta är Israelsmissionens kall och förpliktelse: Att ge evangeliet tillbaka till det judiska folket. Det vill vi göra i tacksamhet, med respekt och ödmjukhet. Men också med frimodighet. Om inte Jesus är judarnas Messias, är han inte heller vår Frälsare. Men om han är Messias och Frälsare, måste han också göras känd för sitt eget folk.

Välkommen att komma med i detta viktiga uppdrag!

Biblisk förkunnelse sedan 1999