Vardagsevangelisation

September 2015

Jag har av Carl-Henrik blivit ombedd att börja skriva inlägg om hur vi som kristna kan utnyttja vardagliga möten med människor för att sprida det glada budskapet om Jesus. Det vill jag gärna göra eftersom jag brinner för att lära känna nya människor och dela med mig av min tro.

Innan jag skriver något om vardagsevangelisation vill jag i denna artikel först dela med mig av det goda som hände under torsdagens gatuevangelisation på Rymdtorget förra veckan (24/9). Jag var själv vid detta tillfälle, men Gud öppnade upp för några goda samtal, bl.a. talade jag med en muslimsk man från Iran som jag delade evangeliet för. Mötet med honom var mycket trevligt och han var intresserad av att få mer undervisning i den kristna tron. Han ska ringa mig för att boka en träff med mig i veckan.

Jag fick också två samtal med ateister/agnostiker och gick först igenom argument för Guds existens utifrån skapelsens komplexitet och det faktum att vi människor har Guds moraliska lag inskriven i våra hjärtan, varför vi vet vad som är gott och ont. Sedan förmedlade jag evangeliet och lite om mitt personliga vittnesbörd.

Jag träffade också på en brinnande kristen man från Danmark med ursprung i Mellanöstern och som nu bor i Bergsjön. Med honom pratade jag om min tanke på en särskild cellgrupp för kristna runt Rymdtorget och han var mycket positiv till tanken. Jag upplever att Gud för oss kristna i Bergsjön samman för att gemensamt be och verka för att en lokal väckelse ska komma till stånd.

I detta inlägg vill jag skriva om förutsättningen för att kunna vara ett redskap i Guds hand för evangeliets spridning till människor i vardagen. Det är att Gud tänt en eld som gett dig en nöd för människors eviga väl (Lukas 12:49). Denna eld kan vara större eller mindre, men den måste finnas där. Paulus, som verkade mer än någon annan av apostlarna för Guds rike, hade så stor nöd för sina landsmäns frälsning att han önskade att han själv varit fördömd och skild från Kristus istället för dem! (Rom 9:3)

Jag själv hade inte denna eld tidigare, men för fem år sedan öppnade Gud mina ögon för evigheten och allvaret i Bibelns undervisning om den dubbla utgången. När jag befann mig i folkvimlet i centrala Göteborg såg jag runt på människorna och brukade betänka att merparten av dem befinner sig på den breda vägen mot förtappelsen! (Matteus 7:13) Då Gud tänt en nöd för deras själars frälsning i mitt hjärta började jag att be Gud att han skulle göra mig frimodig i att dela min tro med människor. Den bönen blev snart besvarad och jag började vittna om min tro på Jesus på mitt dåvarande arbete.

Be Gud att han ger dig en stor nöd för dina ofrälsta kollegor, skolkamrater, vänner, grannar, släktingar m.m. Be om kraft och frimodighet att dela evangeliet med dem.

Christian Martinsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999