Rik av att tjäna

Man blir inte rik av att vara volontär. Det är heller inte poängen. Att vara volontär betyder att man gör någonting frivilligt. Att man önskar att använda något av sin tid och energi på att hjälpa andra. Det finns så många sätt att göra det på. Här i Israel erbjuder vi i Den Norske Israelsmisjon volontärtjänst i tre olika städer: Jerusalem, Tel Aviv och Haifa. Och de olika tjänsterna har rätt så olika profil. Men gemensamt för alla är att man genom det man gör får vara med och tjäna Gud och medmänniskor. Och får visa på Jesus där man är.

Allt blir inte som man har tänkt i Israel. Det är ett mindre genomplanerat samhälle än det svenska. Därför måste man vara förberedd på att saker inte blir som man har planerat. Flexibilitet är en viktig egenskap för att vara här. Om någon inte dyker upp till ett planerat möte, om någon plötsligt har planerat någonting du ska vara med på till nästa vecka utan att säga till dig eller om du plötsligt får en arbetsuppgift som du inte var förberedd på, så är det fint att kunna hantera det på ett bra sätt.

Man blir inte rik på pengar av att vara volontär. Men man blir rik på ett annat sätt. Det är stort att se folk som överlevt Förintelsen lysa upp när någon vill lyssna till deras historia. Det är fantastiskt att få se människor med ytterst låg självbild få ett nytt möte med sig själv och Gud, och att de kanske för första gången känner sig värdefulla och älskade. Det är underbart att få lovsjunga i en församling med människor från hela världen och från alla samhällsklasser. Till samma Gud som förstår alla språk. Det är speciellt att få tjäna i ett land som har världens ögon riktade mot sig hela tiden och som alla har en uppfattning om. Det är starkt att leva i det land där Jesus själv vandrat och få vara med och se människor av Hans eget folk möta Honom som Messias.

Helene A. Johansson
Informationsmedarbetare i Den Norske Israelsmisjon

Biblisk förkunnelse sedan 1999