Kyrkan med glasmålningarna

Av Sarah Lazarus, informatör i Immanuelskyrkan
Översättning: Ing-Marie Aronsson
Från Først nr. 2, 2020

De flesta av oss som har en anknytning till Israelsmissionen känner till att Immanuelskyrkan är en aktiv luthersk kyrka, etablerad mitt i Tel Aviv, Jaffa. Många kommer dit just för att få höra om den spännande historien runt kyrkan, som jag nu ska berätta lite om.

Det hela startade 1866 med en vision som George J. Adams och hans amerikanska församling (157 amerikaner totalt) hade. De ville förbereda sig för judarnas återvändande till sitt gamla land. Efter att visionen stod klar, började de planlägga resan till Israel – det tidigare Palestina – från Maine i Amerika. De tog med sig prefabricerade hus som de skulle bygga upp i landet.

De gjorde i ordning och lastade segelbåten som skulle ta dem över Atlanten. Båten var lastad med engagerade vuxna och barn, med materiel och mat. Kan du tänka dig? Segelbåt över Atlanten ända från Amerika till Israel! Det var inte bara att beställa flygbiljett med EL AL och sätta sig på flyget och slappna av. De måste verkligen leva i tillit till Gud att de skulle komma tryggt fram.

De anlände till Israel vid Jaffas kust. De hade inte alla planer klara för hur det skulle ordna sig här, men höll fast vid visionen och tron på att Gud var med dem. De fick vänta på att få köpa mark, så att de kunde bygga upp husen de hade fraktat med sig. Efter en lång och besvärlig tid, fick de till slut köpt området, där vår Immanuelskyrka står.

Som många av oss känner till, så går inte alltid allt efter vår egen plan. Det fick också George J. Adams erfara. De gjorde allt vad de kunde för att hålla ut i sitt nya land, men efter mycket sjukdom och stora utmaningar måste de flesta återvända till Amerika. De hade byggt många hus av medfört trävirke, men inte Immanuelskyrkan. Den var det tyskarna som skulle få uppföra.

Det var de tyska templarna som tog över kolonin och byggde vår fantastiska kyrka – Immanuelskyrkan. Den stod klar till bruk 1904. Det var starten på kyrkolivet mitt i Tel Aviv. När andra världskriget startade fick det som konsekvens att tyskarna måste lämna landet. Frågan kom upp: Vad skulle hända med Immanuelskyrkan? Kyrkans liv och verksamhet blev satt på paus ända fram till 1955, då det lutherska världsförbundet gav ansvaret vidare till Israelsmissionen. (Den norske Israelsmisjon.)

Viktor Sparre var en viktig person i Immanuelskyrkans historia. Han förnyade nämligen 1955 de vackra glasmålningarna i kyrkan. Jag har hört att han bad på sina knän vid altaret om visdom om hur han skulle göra glasmålningarna. Jag tror att Gud besvarade den bönen, för vi ser den dag som i dag är vilken stor påverkan målningarna har på alla som kommer in.

Alldeles ovanför Immanuelskyrkan finns en messiansk församling: ”Beit Immanuel”. Immanuelskyrkan har haft regelbunden kontakt med personalen där för att stärka vårt samarbete. Tänk att det är ett område fullt med både troende och messianska judar så nära varandra? Vilken fantastisk möjlighet att nå ut till det judiska folket!

Den amerikansk-tyska kolonin är rik på viktig historia, och det är en av anledningarna till att så många kommer på besök för att se på kyrkan och höra dess historia. Vi ser att det har varit samarbete mellan flera personer från olika länder. De har sagt ”ja” till att följa visionen som de hade tro för att Gud lagt på deras hjärtan.

Biblisk förkunnelse sedan 1999