Kristna i gemenskap med Israel

Av Jens Lomborg
Införd i Ordet & Israel nr. 9 2014.
Översättning: Ing-Marie Aronsson.

Kristna i gemenskap med Israel
om skulden – och om Messias

Børre Knudsen dog den 17:e augusti 2014. Världsberömd i Norge för sin outtröttliga kamp för de ofödda barnen. En outhärdlig profet. Den norska nationens samvetsröst. Århundradets norska systemkritiker. ”En præst og en plage.”

Jag träffade Børre Knudsen i slutet av 1990-talet på ett sommarläger i Ringkøbing, arrangerat av Kristeligt Forbund for Studerende. (KFS) Det som jag allra bäst kommer ihåg är inledningen av den första bibellektionen: Han kom gående in från korridoren, igenom åhörarskaran av danskar, citerande från 1 Mosebok kapitel 1. Han hade inget manus; allt han ville förkunna låg direkt på hjärtat. Han talade från hjärta till hjärta.

Senare erfor jag att han bar på en stark kärlek till Israels folk. En kärlek med ursprung i Guds Ord. Tillsamman med sin hustru Ragnhild vistades han varje vinter från 1996 till 2000 i Jerusalem. De var utsända på tre månader av norska ”Stiftelsen Bibel og Misjon” med uppgiften att vittna om Messias bland ortodoxa judar.

Den norske teologen Peder K. Solberg berättar om hur han som teologistuderande träffade makarna Knudsen i Jerusalem 1997. Børre Knudsen var inbjuden som deltagare i ett temamöte med en rabbin och ämnet var judendomens syn på abort. Salen var fylld med ortodoxa yeshiva-studerande och judiska intellektuella samt några få teologistuderande från Skandinavien. I sin respons på rabbinens ämne frågade Børre Knudsen om han fick lov att citera ”sin rabbi” och citerade därefter från Matteus kapitel 25: ”Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta…”

Temaaftonen slutade närmast som en lång frågestund om den kristna tron, och de ultraortodoxa deltagarna uttryckte stor respekt för denna underliga präst från Norge. Peder K. Solberg skriver att detta berodde på Knudsens ”belästa insikt och intuitiva respekt för judisk tradition”. Det gav honom möjlighet att tala i miljöer som normalt sett är präglade av skepticism mot allt som andas kristendom. Endast Gud vet vilka frön de här besöken och samtalen har sått i Jerusalem.

Samhörigheten med Israel

Børre Knudsen aktade det judiska folket högt. Han hyste kärlek till folket och önskade att Guds församling skulle väcka Israels folk till avund.

1998 höll Børre Knudsen ett föredrag på Menighedsfakulteten i Aarhus med titeln ”Israels plats i förkunnelsen”. Han utlade bland annat Hesekiels bok, kapitel 36, och underströk att återkomsten inte är en frukt av omvändelse! Det är motsatsen: Gud är trött på att vänta på folket och griper in utan att fråga. Israel har ingen ära av det som sker i vår tid. Hela avsikten är att de ska möta krisen i Israel!

De ska möta krisen! De har i århundraden längtat efter att komma hem till landet. Nu är de där; och möter krig och kris. Möter muren; och folket undrar; vad nu då? Är detta allt? Är detta judendomens mål?

Men Israel är fortfarande Israel, även när de bär på skyldiga stenhjärtan. De har ännu Guds löfte om en omvändelse till Messias, Konungen av David. De har löfte om ett nytt hjärta och en ny ande. Hesekiel 36 är på det viset ett exempel på hur ett löfte kan vara knutet till en otrossituation.

Børre Knudsens tankar om Israel uttrycks också i boken ”Vägen till Moria”. Här betonar han särskilt starkt väsensgemenskapen mellan den kristna kyrkan och Israels folk, i en stark uppgörelse med den antisemitiska kristna tradition, som har givit Israel skulden för Jesu död, i motsats till den oskyldiga kyrkan. Som kristna vet vi, att det är vi som syndiga människor som bär skulden för Jesu död, därför att det var våra synder han bar.

Det är en skuld vi alla människor bär, betonar Børre Knudsen. Som kristen församling ska vi påminnas om vår skuld så att vi ”inte får lov till att slippa undan dråpet på Jesus, och inte heller judarna ska slippa undan. Slipper judarna undan så slipper vi också undan. Ska vi vinna Israel för Kristus, så må vi stå tillsammans med dem som skyldiga, för Kristi död är sanningen om vårt liv. Så enkelt är det. Försök inte att urskulda dem, för då tar du frälsningen ifrån dem!”

Vi må stå tillsammans med Israel – som skyldiga! För att tillsammans med Israel finna friheten i Messias.

 

Länkar

Børre Knudsen – Israels Plads I Forkyndelsen

Jeg løp om kapp med Børre Knudsen – og tapte

Biblisk förkunnelse sedan 1999