Judisk och Jesustroende – en självmotsägelse?

Att vara judisk och samtidigt tro på Jesus har länge varit en självmotsägelse för många. Men håller den uppfattningen på att ändras? Mycket kan tyda på det. Något håller i alla fall på att ske.

”Då firandet av Lövhyddohögtiden började i stadsdelen Flatbush, Brooklyn, på onsdagen, var de många ultraortodoxa judarna som bor där i färd med att ställa i ordning sina tillfälliga bostäder – lövhyddorna – för att kunna ta emot både verkliga och tänkta gäster – i bästa högtidstradition. Men under den veckolånga högtiden kom det också en annan ”gäst” till området: ett judisk-messianskt center i miljonklassen öppnade dörrarna för att nå medlemmar av det ortodoxa samfundet.”
September 18, 2013
The Times of Israel

Så börjar en artikel om Charles Feinberg Centret för Messianska Studier i den sekulära tidningen The Times of Israel. Var och en som har besökt Brooklyn upptäcker snart att procentandelen ortodoxa judar där är relativt hög. Och var och en som känner till lite om judisk tro, vet att de väntar på en Messias som ska komma, men att endast ett fåtal anser att Jesus är den personen. Den messianska organisationen Chosen People Ministries (CPM) har därför frimodigt etablerat det här centret mitt i hjärtat av judiskortodoxa Brooklyn. Här erbjuder de social och humanitär hjälp som matutdelning till äldre och fattiga, språkundervisning och annan praktisk hjälp till immigranter, förutom teologiska studier. – Vi önskar att be för, evangelisera, föra in i lärjungaskap och tjäna det judiska folket, står det på CPMs hemsida.

Ungefär samtidigt har det genomförts en nationell undersökning i USA om judisk identitet och tro (Pew Research Center, oktober 2013). Den visar att nästan 50% av de sekulära judarna och 30% av de religiösa tycker att det är ok att tro på Jesus samtidigt som man är judisk. Har det skett en förändring i hur man tänker kring messiansk tro?

MfI fick en intervju med Dr Mitch Glaser, ledaren för Chosen People Ministries, som har sitt huvudkontor mitt i Brooklyn, för att höra hur han upplever de här strömningarna och hur det är att vara på plats med ett budskap som fortfarande ofta möter starkt motstånd.

Vad vill ni uppnå med etableringen av ett sådant här center i hjärtat av det ultraortodoxa Brooklyn?

Dr. Glaser: – De flesta judar av i dag anser att det är omöjligt att vara jude och samtidigt tro på Jesus. Genom historien har judar som tror på Jesus blivit utstötta både från synagogan och från kyrkan, alltså en dubbel avvisning. Det skall till en stark övertygelse för att stå ut med att bli utkastad från familjen och församlingen, mista vänner, mista jobbet, uppleva att dina barn blir mobbade o.s.v. Så ett av våra huvudbudskap är att det är möjligt att tro på Jesus även om du är jude. Det betyder också att vi måste se till så att var och en som kommer till tro framdeles kan utöva en judisk livsstil, till exempel genom ett sådant här messianskt center som The Charles Feinberg Messianic Jewish Center i Brooklyn.

En del ser centret som ett potentiellt hot. Detta på grund av att de ser oss som judiska, samtidigt som vi tror på något som för dem är oförenligt med judisk tro. Det är lättare för dem att förhålla sig till en definierad ”fiende” utifrån, än någon som ” infiltrerar” den judiska miljön inifrån. Det är första gången ett sådant här center som The Charles Feinberg centret har fått så stor uppmärksamhet. Nu vet i alla fall alla var vi är.

En del anklagar er för att använda social hjälp som lockbete för svaga judiska själar. Vad säger du om det?

Dr Glaser: En del menar att vi har underliggande motiv för att ge social och humanitär hjälp och att den kärlek vi visar bara är en förevändning för att missionera och lura svaga judiska själar bort från deras tro och kultur. Då får de tro det. Vi vet att vi inte har dolda motiv; vi visar lika mycket kärlek antingen de vill lyssna till vad vi har att säga eller inte.

– Det som är intressant och nästan lite komiskt, är att vi blir anklagade för att visa villkorslös kärlek utan att ta betalt. Det är ju egentligen en passande beskrivning. Vi kommer att fortsätta med att ge social och humanitär hjälp till de som behöver det både här i Brooklyn och i Israel.

Skulle du säga att inställningen bland ortodoxa judar till det att tro på Jesus har ändrat sig med åren?

Dr. Glaser: Samtidigt som många ser oss som ett hot, är det fler och fler som respekterar oss. Jag tycker det lyser igenom i artikeln i The Times of Israel. Den undersökning du refererar till, att över 30% av den judiska populationen inte ser det som en omöjlighet att tro på Jesus och samtidigt vara judisk, gäller de religiösa. Ser man (bara?) till den sekulära befolkningen, är antalet nästan 50%. Det är en otroligt hög andel. För 20 – 30 år sedan var siffrorna mycket lägre. Faktiskt tror jag att lite av anledningen till det beror på den messianska rörelsen, som har ändrat uppfattningen som många judar har haft av Jesus. De har på ett mycket konkret sätt visat att det går an att ha en judisk livsstil samtidigt som man tror på Jesus.

_ Det intressanta är att innan andra världskriget, var antalet messianska judar minst lika högt som i dag. Efter Holocaust var det bara en liten rest kvar av rörelsen. Det var inte förrän på 70-talet och senare under perestrojkan på 80-talet som något började ske. Då började Gud att återupprätta den messianska rörelsen. Det vi ser i dag är att rörelsen börjar få struktur. Teologin utformas, institutioner skapas. Vårt center i Brooklyn baseras på en modell som CMJ (Christian Mission among Jews) använde i Warszawa på 20 – 30-talet för att utrusta Jesustroende judar. Caspari Centers och Israelmissionens eget hem för holocaustöverlevande och Ebenezerhemmet i Haifa är två andra exempel på messianska institutioner som har växt fram efter andra världskriget. Det är först när vi förstår vad som blev ödelagt under holocaust som vi kan förstå räckvidden av det Gud gör i dag.

I kommentarsfältet under artikeln i ToI kommer många starka meningar till uttryck. Vad vill du säga till de mest skeptiska?

Dr. Glaser: Vi måste komma ihåg att den mest utbredda inställningen till messiansk tro bland de ortodoxa, är att om du är judisk och tror på Jesus, så är det någonting fel på dig. Antingen är du inte tillräckligt upplyst eller så är du i psykologisk obalans. Så det finns en grundläggande misstro till Jesustroende judar. Det är därför vi vill vara på plats bland de ortodoxa, för att skapa tillit. Inte för att lura över någon på vår sida, men så att de kan se att våra liv vittnar om det vi säger. Att de kan lita på oss. Att vi representerar något äkta. Sådant tar tid. Självklart önskar vi att de ska komma till tro. Det önskar vi för både judar och icke-judar. Men vi använder det inte som ett lockbete för att lura dem in i något som de egentligen inte vill.

Men du inser att det ändå kan uppfattas som ett lockbete?

Dr. Glaser: Jag bryr mig inte så särkilt mycket om vad andra må tycka om vårt arbete, så länge jag vet att vår motivation är uppriktig. Och det sätt som de till syvende och sist blir övertygade om det på, är att se en konstant och fortsatt nästankärlek i praktiken. Det är vårt mål. Då jag själv kom till tro i min ungdom, försökte jag övertyga min mor om att jag fortfarande var judisk. Men oavsett hur mycket jag försökte argumentera för min synpunkt, så var det bara mitt levnadssätt som ändrade hennes uppfattning. Jag övertygar ingen genom att bara prata om eller att argumentera för att vi älskar våra judiska bröder och systrar. Det behöver visas i handling – konstant och över längre tid. Så det är särskilt två saker som vi vill visa: Att det går an att vara judisk och samtidigt tro på Jesus, och att vår kärlek är äkta.

Du har själv växt upp i en ortodox judisk familj i New York. Vad var det som gjorde att du kom till tro på Jesus som Messias?

Dr. Glaser: – Det skedde på 1970-talet. Jag var en typisk judisk pojke uppväxt i en religiös familj där vi firade sabbaten, iakttog kocher och regelmässigt gick i synagogan. Efter min bar mitzva fjärmade jag mig emellertid mer och mer från den traditionen jag var uppfostrad i, och blev bl.a. involverad i alkohol- och narkotikamissbruk. Jag bestämde mig vid en tidpunkt att dra till Californien, där hippierörelsen var stark. Föga anade jag då att det också var platsen där Jesusrörelsen hade sin upprinnelse och att två av mina närmaste vänner redan hade kommit till tro på Jesus. De delade sin tro med mig, men jag tyckte bara det lät som löst prat och försökte få dem att ändra sig. Samtidigt började jag att läsa den judiska bibeln jag hade om igen. Jag bad till Gud att om han var verklig, så måste han överbevisa mig om det och visa mig ett sätt som jag kunde komma i kontakt med honom på. Det är den typiskt judiska frågan: Hur komma i kontakt med Gud? Hur närma sig honom? Genom profeterna, genom Moses eller genom rabbinerna…? Genom buddismen, hinduismen eller New Age? Den kvällen fann jag ett ex. av nya testamentet i en telefonkiosk. Jag tog det med mig och började att läsa. Till min stora förvåning upptäckte jag att Jesus var judisk! Det hade jag aldrig vetat. Jag läste och läste, mer eller mindre sammanhängande i tre dagar. Till slut var jag övertygad om att Jesus var den han utgav sig för att vara; nämligen det judiska folkets Messias.

– Det är exakt den upptäckten vi i CPM gärna vill dela med Brooklyns ortodoxa judar. Om inte annat, så ge dem möjligheten att tänka annorlunda om den traditionella uppfattningen att det är omöjligt att vara jude och samtidigt tro på Jesus. Jag själv är ett levande exempel på att det går an!

Från kommentarsfältet under artikeln i Times of Israel:

”…För en som har Chabad-bakgrund, och som först lärde om Jesus av rabbinen i den religiösa skolan (Yeshivah) – han var en hemligt troende, och har nu flyttat – kan jag bara säga vid öppningen av centret: ’Baukh Ha Shem!’ (Välsignad vare Herren!) Det mest judiska som jag har gjort var att ta emot Jesus som Messias…”

”Avsikten är att utnyttja de som upplever en svår livssituation, som t.ex. skilsmässa eller drogmissbruk. Med andra ord, de ger sig på de sårbara i samhället. som kanske kommer att låta sig luras p.g.a. känslomässiga behov.”

Fakta: Chosen People Ministries

Syfte: Att be för, evangelisera, föra in i lärjungaskap och tjäna det judiska folket.

Historik: Blev stiftad 1894 av Leopold Cohn, en ungersk immigrant och rabbin som själv hade kommit tro under religiösa studier. Han blev överbevisad om att tron på Jesus var den mest autentiska judiska tron.

Verksamhet: Huvudkvarter i Brooklyn, New York. Har också verkat i bl.a. Israel, Tyskland och Argentina.
Översättning av Ing-Marie Aronsson. Från Misjonsblad for Israel.

Biblisk förkunnelse sedan 1999