Judar som tror på Jesus – en växande rörelse med mångfald

Under denna rubrik var Rolf Gunnar Heitmann, generalsekreterare för Den Norske Israelsmisjon, inbjuden att tala under kyrkfikat i Buråskyrkan, Göteborg, den 28 september 2014.

Carl-Henrik inledde med en presentation av Källan och Israelsmissionen. Rolf Gunnar började sedan med frågan om det är en självmotsägelse att vara jude och kristen. Svaret blev både ”ja” och ”nej”. Många judar ser den kristna tron som en helt annan religion, främst på grund av uppfattningen att vi har tre gudar.Vad gäller Jesu anspråk citerade Rolf Gunnar en rabbin han samtalat med: ”Vi judar har aldrig avvisat Jesus, men Jesus har avvisat oss”. Rabbinen menade att när Jesus likställde sig med Gud, var det både den allvarligaste synden och en sorts avsägande av sin judiska identitet.

Från kyrkans håll har man genom historien ofta sagt att om du är jude och vill vara kristen måste du upphöra med de kulturella/religiösa traditionerna, såsom att hålla sabbat och matregler eller att omskära dina söner. I kontrast till detta är ju kyrkans källa faktiskt judisk. Det var med judar som Gud slöt det nya förbundet. I Apg 15 kan vi läsa om en livlig diskussion kring frågan om hedningarna först måste bli judar (omskäras och hålla Mose lag) för att kunna inlemmas i Guds folk. Beslutet där är att de endast behöver avhålla sig från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt.

Det finns en del olika beteckningar på de judar som tror på Jesus. ’Messianska judar’ torde vara den mest använda. Att kalla sig ’kristen’ kan för många judar te sig onaturligt, bland annat för att det är det grekiska ordet för smord. På hebreiska är ordet ’messias’. Man vill också värna relationen till rabbinsk judendom och inte skapa onödig splittring, vilket beteckningen ’kristen’ skulle bidra till.

Rolf Gunnar berättade avslutningsvis att dagens messianska församlingar växer. Flertalet av dem har sin upprinnelse i den väckelse som skedde i USA på 70-talet och i Östeuropa och Ryssland efter kommunismens fall på 90-talet. Många av denna väckelses barn har flyttat till Israel och grundat nya eller gått in i redan existerande församlingar. I Israel har de börjat synas mer i samhället, exempelvis i media. Ofta får de sympati från sekulära människor på grund av att de är en minoritetsgrupp.

Generellt tar de Bibeln på större allvar än vad europeiska kristna gör. Det finns gott om vilja och engagemang att sprida Guds kärlek och sanning i ord och handling.

Det engagemanget är du med och stöttar genom din gåva till och bön för Källan och Israelsmissionen. Tack!

Josefin Olsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999