Jesustroende judar: Alfred Edersheim

Av Andreas Johansson

I serien jesustroende judar ska vi kort lära känna Alfred Edersheim (7 mars 1825 – 16 mars 1889).

Alfred Edersheim föddes i Wien av judiska föräldrar. Hans far kom från Nederländerna och hans mor från en familj i Frankfurt. I hemmet pratades det mycket engelska. Alfred Edersheim utbildades både i en lokal skola och i en judisk skola. Innan Alfred var färdig med universitetstudierna blev hans far sjuk, något som ruinerade familjeekonomin helt. Alfred blev då tvungen att försörja sig själv.

Runt 1845 reste Alfred till Pest (den ena delen av den stad som i dag kallas Budapest) där han livnärde sig som språklärare. Där mötte han skotska presbyterianer, och detta ledde till att han kom till tro på Jesus.

Alfred Edersheim  studerade teologi i Edinburgh, och hann under sitt liv att vara både presbyteriansk pastor och anglikansk präst. Han var en period missionär för judar och andra folkslag i Iasi i Rumänien. Alfred gifte sig år 1848 med Mary Boormfield och fick sju barn.

Alfred var en stor förkunnare men han är nog mest känd för sina böcker – som fortfarande trycks och säljs. Den kanske mest kända av dem alla är en tjock bok på över 1000 sidor som heter ”The Life and Times of Jesus the Messiah”. Boken är en kommentar över de fyra evangelierna sett från en judisk synvinkel. Edersheim använder mycket rabbinsk litteratur för att förklara vad Jesus säger och gör.

En annan välkänd bok är ”The Temple”, en bok som i detalj beskriver de flesta seder och ritualer som praktiserades i templet i Jerusalem i det första århundradet.

Att Alfred Edersheim var bildad och mycket kunnig råder det inget tvivel om. Men han ville inte bara förmedla kunskap, utan också den andliga meningen, det eviga värdet.

Efter Alfred Edersheims död har forskningen gått framåt. Bland annat har man upptäckt Qumranrullarna. Det råder också en diskussion om huruvida de rabbinska skrifterna Mishna och Gmara (dvs Talmud) ska kasta ljus över förhållanden på Andra templets tid eftersom Mishna skrevs ned på 200-talet och Talmud färdigställdes ännu några hundra år senare.

Samtidigt finns det mycket i Mishna som existerade i form av muntlig tradition länge innan det skrevs ned, och därmed reflekterar mycket av det som står i Mishna situationen som rådde på Andra templets tid.

Vet man bara om denna diskussionen om huruvida och till vilken grad Talmud reflekterar och inte reflekterar Andra templets tid, så kan man ta till sig väldigt mycket av Alfred Edersheims insikter i evangelietexterna. Intrycket att judiska texter – som evangelierna bevisligen är – också tolkas och förmedlas bäst av judar, består.

Vi är tacksamma för Alfred Edersheims verk och vittnesbörd!

Källor:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Edersheim
https://www.ccel.org/ccel/edersheim
https://www.oxfordchabad.org/templates/articlecco_cdo/aid/895196/jewish/Alfred-Edersheim.htm
https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1801-1900/passing-of-bible-scholar-alfred-edersheim-11630624.html
https://hermeneutics.stackexchange.com/questions/5012/accuracy-of-alfred-edersheims-life-and-times-of-jesus-the-messiah

Biblisk förkunnelse sedan 1999