Historia

Källan har fått kallelsen att ge tillbaka evangeliet till det judiska folket – och vi vill göra det i kärlek och djup respekt.

I Sverige har detta en lång historia som sträcker sig ända till 1875, då Föreningen för Israelsmission (1875-1975) grundades. 1934 ändrades namnet till Svenska Israelsmissionen. Bland annat fick man i Wien vara ett verktyg för en väckelse bland stadens judar. I Wien räddade man omkring 3.000 judar – kanske hälften barn – undan nazisterna.

I långa perioder samarbetade man med Den Norske Israelsmisjon, stiftad 1844. Bland annat var utbetalningarna från Svenska Israelsmissionen avgörande för de norska missionärerna som befann sig i Rumänien under andra världskriget.

1989 återetablerades Göteborgs Israelskrets/Svenska Israelsmissionen (1989-2012) på initiativ av Lars Edvardsson, som drev arbetet med stort engagemang. Fokus var på stöd till Immanuelskyrkan i Tel Aviv, i samarbete med Den Norske Israelsmisjon.

Sedan 2013 för Källan vidare arvet från pionjärerna i den tidigare och den senare Svenska Israelsmissionen. Mer om historien

Lars Edvardsson, tidigare ordförande för Svenska Israelsmissionen och Carl-Henrik Karlsson, ordförande i Källan. Juni 2013 i Göteborg.

Det blev en god kontinuitet genom att Lars Edvardsson i uppstartsskedet var med i ledningsgruppen för Källans arbete med Israelsmission, och Carl-Henrik Karlsson hade flera år varit medlem i Svenska Israelsmissionen. Dessutom blev vid den tiden kassören för Svenska Israelsmisssionen kassör i Källan.

Utanför kontoret i Oslo, maj 2013, efter underskrivet samarbetsavtal mellan Den Norske Israelsmisjon och Källan. Rolf Gunnar Heitmann, generalsekreterare och Carl-Henrik Karlsson, ordförande.

Biblisk förkunnelse sedan 1999