Hälsning från Haifa

Mitt namn är Andreas Johansson, och åtminstone några av mina rötter kommer från Örkelljunga i Skåne. Jag är gift med Helene från Norge. Tillsammans har vi två döttrar, Lydia (11) och Lilly (7). Vi bor i Haifa, Israel, utsända av Den norske Israelsmisjon, som samarbetar bl.a. med Källan i Sverige.
Att bo i Israel är aldrig tråkigt. ”There is no dull moment in this country”, har någon sagt och det gäller politiskt, religiöst, kulturellt. Man vet aldrig om nästa person man möter har levt som flykting, mist släkten i Förintelsen eller har en familje- och livshistoria som skulle anses uppseendeväckande i Sverige. Har man tid att stanna upp och lyssna, så berättar folk gärna.
Antalet språk som talas i Israel är ganska högt. Vid årets julmarkering i församlingen vi tillhör, Beit Eliahu (Elias hus), läste vi profetian från Jes 9:6 om barnet som skulle födas, på 17 språk. Själva gudstjänsten var på hebreiska, med simultanöversättning till engelska, ryska och spanska.
Här bor vi, precis nedanför platsen där profeten Elia utmanade kung Ahas och hela folket med frågan om vilken Gud de ville tillhöra och tjäna (1 Kung 18). Gud valde ut Israelsfolket, och sa att de skulle välja livet och älska Gud (5 Mos 30:19-20). Det är inte bara på profeten Elias tid att folket i stället valde att gå andra vägar. Det har hänt många gånger efter det också. En stor andel av befolkningen i dagens Israel är ateister.
När folk frågar mig vad jag sysslar med brukar jag säga att den bästa personen jag vet om var jude, och att jag har kommit för att säga tack. Det är den judiske Messias som det står om i den hebreiska Bibeln som jag tror på. Jag tror på Israels Gud, för det finns ingen annan Gud. Jag känner till kyrkohistorien, brukar jag säga, och jag vet att den är full av skamfläckar, men jag vill visa att inte alla kristna är ”sådana”. Då nickar folk, för det uppskattar de att höra.
Att förmedla tron på att Israels Messias redan har kommit och heter Yeshua är viktigt. Det är först och främst till det judiska folket han kom (Rom 1:16). Antalet judar som tror på Jesus stiger, ofta kallar de sig messianska judar. För 40 år sedan var det bara några få hundra Jesustroende judar i Israel. I dag är de närmare 10 000. Men fortfarande handlar det om en andel på under 0,5%. Det var här det hände, men ändå är Yeshua relativt okänd hos sitt eget folk. För alla som tror på Israels Gud är det en utmaning, för om inte Yeshua kom till Israels folk som en Frälsare, så kom han egentligen inte heller till något av alla de andra folken på jorden.
Andreas Johansson

Biblisk förkunnelse sedan 1999